Kon Tum: Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 11:03, 04/11/2020

(TN&MT) – UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản số 4145 giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy cao su Ia Chim

Cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum  giao Sở TN&MT chủ động tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các cơ sở xử lý chất thải nguy hại; tăng cường công tác quản lý đối với chất thải y tế phát sinh, đặc biệt là tại các địa phương có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum phải chủ động xử lý nghiêm hoặc phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp với Thanh tra Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường xây dựng kế hoạch thanh tra điều chỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2021, trong đó bổ sung nội dung thanh tra chuyên đề đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quế Mai