PV Power 9 tháng tiết giảm hơn 302 tỷ đồng

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 09:26, 03/11/2020

(TN&MT) - Đến hết tháng 9/2020, toàn PV Power đã tiết giảm được 302.5 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm chi phí nhiên liệu ước đạt 230,5 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí O&M biến đổi 9,8 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí O&M cố định 61,6 tỷ đồng.

Bằng những nỗ lực triển khai các giải pháp ứng phó, tập trung tiết giảm chi phí hoạt động, Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) đã  vượt qua khủng khoảng kép và cơ bản đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2020, PV Power tập trung, ưu tiên việc đảm bảo quản lý kỹ thuật, vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu huy động của A0, tổng sản lượng điện trong 9 tháng đầu năm của PV Power đạt 15.104 triệu kWh.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động của Tổng Công ty bị ảnh hưởng, PV Power bên cạnh thực hiện Gói giải pháp đồng bộ ứng phó “khủng hoảng kép” còn nỗ lực tiết giảm, tối ưu chi phí, đảm bảo các hoạt động được duy trì ổn định.

Đến hết tháng 9/2020, toàn PV Power đã tiết giảm được 302.5 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm chi phí nhiên liệu ước đạt 230,5 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí O&M biến đổi 9,8 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí O&M cố định 61,6 tỷ đồng. Những kết quả trên đã giúp kết quả tài chính của PV Power đạt kết quả khả quan khi tổng doanh thu ước đạt sau 9 tháng là 22.511 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế toàn Tổng Công ty ước đạt 1.768 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế toàn Tổng Công ty ước đạt 1.538 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch.

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2

Công tác sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện được thực hiện tốt đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao. Công tác ATSKMT trong toàn Tổng Công ty được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có tai nạn lao động, không sự cố. Đặc biệt, các nhà máy điện đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, CBCNV các nhà máy điện được đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh, đảm bảo các nhà máy điện hoạt động an toàn, liên tục, tin cậy và ổn định, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm, cùng với xu hướng chung trên thị trường cổ phiếu cũng nằm trong danh mục bị khối ngoại bán ròng. Cụ thể trong 9 tháng đầu năm, trên VN-Index khối ngoại đã bán ròng khoảng 24.389 tỷ đồng thông qua khớp lệnh trên sàn và cổ phiếu POW cũng bị bán ròng gần 76 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị bán ròng ở mức 73 tỷ đồng. Tuy nhiên, POW vẫn là cổ phiếu ngành điện có thanh khoản tốt nhất trên thị trường.

Bên cạnh đó, thanh khoản 9 tháng đầu năm của POW tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ khi khối lượng giao dịch trung bình/tháng đạt 84 triệu cổ phiếu, tăng hơn 160% so với mức trung bình 9 tháng năm 2019. So với các doanh nghiệp ngành điện, giá trị giao dịch của POW cũng ở mức vượt trội với giá trị giao dịch trung bình/tháng đạt 824 tỷ đồng, tương đương 2,5 lần so với tổng giá trị giao dịch của 4 doanh nghiệp phía sau trong top 5 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất ngành điện.

Dự kiến 3 tháng cuối năm đạt 4.526 tỷ kWh và doanh thu dự kiến đạt 7.361 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 768 tỷ đồng. Tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các nhà máy điện: Tiểu tu Nhà máy điện Cà Mau 1&2, trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, trung tu Nhà máy Thuỷ điện Đắkđrinh đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Chuẩn bị tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện năm 2021.

Trong những tháng còn lại năm 2020, PV Power tiếp tục tập trung công tác quản trị, kiểm soát và tiết giảm tối đa các chi phí; quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống cháy nổ tại các nhà máy điện. Ngoài ra, PV Power sẽ tổ chức nghiên cứu cơ hội và triển khai đầu tư các dự án điện mới, đặc biệt về năng lượng tái tạo và điện mặt trời áp mái.

PV