Hải Dương: Công ty bị đình chỉ vẫn “vô tư” hoạt động?

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 19:07, 02/11/2020

(TN&MT) - Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision. Tuy nhiên, Công ty này vẫn “vô tư” hoạt động, vậy nguyên nhân do đâu?

Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision (địa chỉ tại Lô B7, B8 Khu công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giảng, tỉnh Hải Dương) đã có những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể, Công ty đã không lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Hải Dương) về Dự án đầu tư Nhà máy tổ hợp nhựa và khuôn mẫu chính xác theo quy định.

Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision 

Chính vì vậy, UBND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 3076/QĐ – XPVPHC, ngày 12/10/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, Công ty bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, như sau: Phạt tiền với mức phạt 325.000.000 đồng.

Hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Dự án đầu tư Nhà máy tổ hợp nhựa và khuôn mẫu chính xác của Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision (tại Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) trong thời hạn 120 ngày (4 tháng) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ – CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi  trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Trong Quyết định, UBND tỉnh Hải Dương đã giao: “Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Cẩm Giàng; UBND huyện Cẩm Giàng, UBND xã Cẩm Phúc và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong máy móc, trang thiết bị dây chuyền hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision, vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 54, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.”

Quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động vì vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hà Precision

Đến thời điểm hiện nay, phóng viên ghi nhận (sau hơn 20 ngày Quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động đối với Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision) Công ty này vẫn hoạt động bình thường. Khi được hỏi rất nhiều công nhân của Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision đều chung câu trả lời: Công ty vẫn hoạt động, sản xuất và chưa ngày nào bị dừng. Chúng tôi được biết Công ty bị xử phạt và đình chỉ hoạt động qua các cơ quan báo chí đưa tin; nhưng đây chỉ là hình thức chứ trên thực tế, công nhân vẫn làm đủ thời gian trên các dây chuyền sản xuất. Các máy móc, trang thiết bị không bị niêm phong và không thấy các cơ quan chức năng, ngành tài nguyên và môi trường kiểm tra xử lý.

Để kiểm chứng thông tin của công nhân, phóng viên liên hệ làm việc với Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision. Đại diện Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision, Bà Nguyễn Thị Việt Thắng, Quản lý Phòng nhân sự trả lời: “Việc phản ánh của công nhân, Công ty vẫn hoạt động là đúng! Hiện nay, Công ty vừa hoạt động và khắc phục hậu quả theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương. Còn việc đình chỉ hoạt động, niêm phong máy móc, trang thiết bị và dây chuyền sản xuất là do các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương thực hiện, yêu cầu và tiến hành làm… chứ Công ty không hoạt động, sản xuất chui, trái phép. Công ty đã nhận được Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Hải Dương, chưa có Văn bản và buổi làm việc của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện về việc đình chỉ các hoạt động kinh doanh, sản xuất”.

Đến nay đã hơn 20 ngày Quyết định đình chỉ hoạt động của UBND tỉnh Hải Dương có hiệu lực nhưng Công ty vẫn "vô tư" hoạt động 

Ông Nguyễn Xuân Chắc, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc cho biết: “Xã chưa nhận được bất kỳ Văn bản nào của cơ quan chức năng và UBND tỉnh Hải Dương về việc xử phạt và đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision. Công ty này nếu phải niêm phong máy móc, trang thiết bị và dây chuyền sản xuất thì sẽ có sự tham gia của chính quyền địa phương, nhưng đến nay không có thông báo, hay làm việc liên quan đến Công ty này, nên xã không biết”.

Về phía Phòng Tài nguyên & Môi trường, huyện Cẩm Giàng, ông Nguyễn Khắc Nghĩa, Trưởng phòng xác nhận: “Phòng đã nhận được Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Hải Dương đối với Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision. Huyện là đơn vị phối hợp thực hiện, còn chủ trì là do Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương. Đến nay, Sở chưa có ý kiến và thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh, nên phòng chưa tham gia việc niêm phong máy móc, trang thiết bị và dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision như đã được tỉnh Hải Dương giao”.

Để làm rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì trong việc đình chỉ hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision, phóng viên liên hệ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương và Sở yêu cầu phóng viên đặt lịch, chờ lãnh đạo Sở phân công người phát ngôn.

Đến nay, đã hơn 20 ngày, Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision có hiệu lực. Trong khi, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan được giao trách nhiệm phối hợp để niêm phong máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất…  vẫn “nằm chờ” đơn vị chủ trì.

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông tin.

Phạm Hoàng