Hải Dương: Khu công nghiệp Lai Vu vẫn chưa hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 10:15, 29/10/2020

(TN&MT) - Đến nay, Khu công nghiệp  Lai Vu, huyện Kim Thành (Hải Dương) vẫn chưa hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Theo Ban quản lý Khu công nghiệp Hải Dương, nguyên nhân Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành (Hải Dương) vẫn chưa hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, do lượng nước thải thu gom về hệ thống xử lý tập trung của Khu công nghiệp chủ yếu là nước thải sinh hoạt chỉ đạt khoảng 45 m3/ngày đêm, rất nhỏ so với công suất thiết kế 2.000 m3/ngày đêm.

Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành (Hải Dương)

Ngoài ra, hệ thống cũng chưa tiếp nhận nước thải sản xuất của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp nên chưa đủ cơ sở đánh giá hiệu quả vận hành làm căn cứ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Quy trình công nghệ của hệ thống hồ sinh học, hồ phòng ngừa sự cố môi trường rất phức tạp nên chủ đầu tư Khu công nghiệp vẫn đang trong quá trình nghiên cứu lựa chọn phương án xây dựng.

Khu công nghiệp Lai Vu hiện có 10 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 8 doanh nghiệp xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp. Còn lại, Các Công ty TNHH: May Tinh Lợi và Dệt Pacific tự xử lý nước thải sản xuất đạt cột A theo giấy phép đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp.

Tin & ảnh: Phạm Hoàng