Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng

Trong nước - Ngày đăng : 09:22, 28/10/2020

(TN&MT) - Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội, sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và tập trung cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành bầu ra 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng gồm 15 người.

Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu đạt 100%. Các ông Triệu Đình Lê, Hoàng Xuân Ánh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã tiến hành bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá mới gồm 11 đồng chí. Ông Tô Vũ Lập, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVIII tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã tiến hành bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Hùng