Hải Dương sẽ trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là thành phố trực thuộc Trung ương

Trong nước - Ngày đăng : 22:15, 27/10/2020

(TN&MT) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hoàng Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương…

Phát biểu với Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII và các đồng chí vừa trúng cử Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Với tình cảm chân thành, trách nhiệm của người từng là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  tin tưởng BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội giao phó, thực hiện đúng phương châm "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo", xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh toàn tiện, phát huy các thành tích đạt được từ những nhiệm kỳ trước, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu, chúc mừng Đại hội

Đại hội lần này, các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030 với một số chỉ tiêu chính được Đảng bộ Tỉnh Hải Dương chỉ rõ: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 9% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115 triệu đồng (tương đương 4.800USD), năm 2030 đạt 200 triệu đồng (tương đương 7.700 USD).

Thu nhập thực tế bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng, đến năm 2030 đạt 140 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 8%, công nghiệp - xây dựng 61,5%, dịch vụ 30,5%; đến năm 2030 là: 6% - 63,8% - 30,2%. Cơ cấu lao động tương ứng trong từng lĩnh vực đến năm 2025: 19% - 50,5% -30,5%, năm 2030: 14,5% - 53,0% - 32,5%... Những chỉ tiêu đó toàn Đảng bộ tỉnh Hải Dương nỗ lực thực hiện.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII ra mắt Đại hội

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã chuyên tâm định hướng tới 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới sẽ là đô thị trực thuộc Trung ương. Tỉnh ủy Hải Dương xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực để triển khai thực hiện từ đó tạo ra sự lan tỏa và động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Theo đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, từ nay tới năm 2025, Tỉnh ủy đã đề ra chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ, giai đoạn 2021 – 2025. Với mục tiêu Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2021-2025 dựa trên thúc đẩy các trụ cột về phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ chất lượng cao và phát triển kinh tế số.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, và đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng.

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc lập và triển khai quy hoạch toàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp cận nhanh với chuyển đổi số để phát triển kinh tế số.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư chiến lược, tạo bước đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng. Đẩy mạnh công nghiệp cơ khí chế tạo, dệt may, da giầy đang phát triển, đồng thời Đẩy mạnh Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ như ô tô, điện tử, điện lạnh, tin học. Hạn chế, hoặc không thu hút các dự án thâm dụng nhiều lao động, chiếm nhiều diện tích, sử dụng nhiều năng lượng, có giá trị gia tăng thấp, có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại. 

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở tích tụ ruộng đất, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, hình thành các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung chất lượng cao, xây dựng các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

Phát triển một số ngành dịch vụ chất lượng cao, như dịch vụ vận tải - kho bãi, thông tin truyền thông, du lịch, ngân hàng, dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Trong đó tập trung phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, văn hóa, thể thao, giải trí...

Chương trình xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại tầm nhìn đến năm 2035. Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển đô thị, Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, 2035 để có cơ sở lập quy hoạch đô thị tương ứng, phấn đấu phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng theo kế hoạch phát triển.

Đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp, phát triển các đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống với hạ tầng đồng bộ, bền vững ở 3 đô thị chính: TP Hải Dương, TP Chí Linh và Thị xã Kinh Môn lên thành phố. Thực hiện nâng cấp và phấn đấu xây dựng các huyện Bình Giang, Nam Sách đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025; các huyện: Cẩm Giàng, Gia Lộc, Thanh Miện, Kim Thành, Ninh Giang trở thành đô thị loại IV trước năm 2030; nâng cấp các xã có điều kiện kinh tế phát triển trên địa bàn tỉnh trở thành đô thị loại V theo lộ trình phát triển đô thị; đảm bảo đô thị có nhiều công trình kiến trúc điểm nhấn, nhiều không gian công cộng, công viên, cây xanh. Tập trung các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế ban đêm, nhất là phát triển dịch vụ đô thị...

Xây dựng nông thôn mới nâng cao cùng với việc thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn có định hướng, tập trung vào việc quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo kiến trúc cảnh quan đô thị nông thôn một cách hài hòa với thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn, thu hẹp khoảng cách với thành thị.

Để Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới là đô thị trực thuộc Trung ương Đảng bộ tỉnh còn đề ra các chương trình đồng bộ như: Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển; Chương trình đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ.

Trần Tuấn