Đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu làm Bí Thư Tỉnh ủy Hải Dương

Trong nước - Ngày đăng : 06:51, 27/10/2020

(TN&MT) - Ngày thứ hai Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã diễn ra với các nội dung quan trọng. Sau phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Hải Dương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XVII từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu của Trung ương và các quy định của tỉnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh theo đề xuất của Tỉnh ủy Hải Dương.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình ra Đại hội xem xét là 52 đồng chí, đảm bảo theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI chuẩn bị số lượng nhân sự là 59 đồng chí, số lượng cần bầu là 52 đồng chí, số dư là 07 đồng chí (chiếm 13,5%). Trong đó, tái cử là 39 đồng chí, chiếm 66,1%, lần đầu tham gia cấp ủy là 20 đồng chí, chiếm 39,1%. Cán bộ nữ là 11 đồng chí, chiếm 18% và cán bộ trẻ là 06 đồng chí chiếm 10,2%. Đại hội đã bầu một lần, 52 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Ngay sau đó Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất khóa (XVII) để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thống nhất 16 đồng chí. Số lượng nhân sự giới thiệu bầu là 18 đồng chí, số lượng cần bầu là 16 đồng chí, số dư là 02 đồng chí, chiếm 12,5%. Trong đó tái cử là 11 đồng chí, chiếm 61,1 %, lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 07 đồng chí, chiếm 38,9%. Cán bộ nữ có 02 đồng chí.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương bầu 1 lần đủ 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã đoàn kết thống nhất cao bầu đồng chí Phạm Xuân Thăng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với tín nhiệm 100% số phiếu. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu đồng chí Lê Văn Hiệu và đồng chí Triệu Thế Hùng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ban chấp hành đã bầu 11 đồng chí là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu đồng chí Vũ Hồng Hiên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Tuấn