Nghiên cứu khoa học gắn liền với chiến lược phát triển Petrovietnam

Kinh tế - Ngày đăng : 17:31, 26/10/2020

(TN&MT) - Ngày 23/10, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị Chương trình Nghiên cứu khoa học dài hạn giai đoạn 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Văn Mậu; cùng lãnh đạo các Ban Chuyên môn Tập đoàn, lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu Hội nghị tập trung thảo luận, nhìn vào kết quả của nghiên cứu khoa học giai đoạn vừa qua, cần chỉ ra những mặt cần thay đổi, từ công tác quản lý đến tổ chức thực hiện. Từ đó, phân tích xu hướng phát triển trong giai đoạn tới, cần điều chỉnh tăng cường để công tác nghiên cứu khoa học công nghệ triển khai phù hợp với thực trạng và nguồn lực hiện có của Tập đoàn. Tổng Giám đốc cũng đặc biệt nhấn mạnh, việc nghiên cứu khoa học - công nghệ phải gắn liền với Chiến lược phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.

Đánh giá lại chương trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011 – 2020 cho thấy, các công trình nghiên cứu khoa học đã định hướng mục tiêu hoạt động, bám sát vào chiếc lược, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Một số chương trình có mục tiêu trung hạn, dài hạn theo định hướng phát triển các lĩnh vực ở khâu đầu và khâu sau. Trong đó, các công trình nghiên cứu khoa học ở khâu đầu và khâu sau đã được triển khai có chiều sâu, đạt nhiều kết quả được các cấp và Tập đoàn đánh giá cao và ghi nhận.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Công nghệ An toàn và Môi trường Tập đoàn đã trình bày Chương trình Nghiên cứu Khoa học dài hạn giai đoạn 2020 – 2025. Lãnh đạo Tập đoàn và đại diện các Ban chuyên môn đã có ý kiến thảo luận, đóng góp, kiến nghị, phản biện đối với Chương trình, đồng thời, lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam đã có giải đáp cũng như có các trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị về kế hoạch triển khai Chương trình trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới ngành dầu khí thế giới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển, chính vì vậy, Petrovietnam cần phải xác định rõ mục tiêu lớn nhất trong giai đoạn tới là việc đảm bảo tồn tại, để làm được, cần quan tâm thực chất vào lĩnh vực E&P và nghiên cứu khoa học. Từ mục tiêu như vậy, công tác nghiên cứu khoa học cần tập trung vào phạm vi xác định chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn, có chiến lược và đầu tư, đạt kết quả cụ thể, phục vụ cho chiến lược phát triển của Petrovietnam.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu, đối với từng lĩnh vực cũng cần nghiên cứu cụ thể các nhiệm vụ cho từng lĩnh vực, phân tích, xác định khó khăn, cơ hội, đánh giá tác động đến sự phát triển của Tập đoàn và của từng lĩnh vực để triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đồng thời, Tổng Giám đốc yêu cầu các Ban chuyên môn, Viện Dầu khí Việt Nam và các bộ phận liên quan cần tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu cho toàn bộ kết quả nghiên cứu khoa học của các loại hình, các cấp từ trước đến nay, làm cơ sở ứng dụng, tra cứu, từ đó cải tiến, áp dụng trong giai đoạn tiếp theo một cách phù hợp.

PV