Kiểm toán nhà nước chuyển 5 vụ việc sang cơ quan điều tra

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 22:54, 17/10/2020

(TN&MT) - Trong 9 tháng đầu năm 2020, Kiểm toán nhà nước đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Xử lý tài chính gần 53 nghìn tỷ đồng

Trong báo cáo về công tác năm 2020 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, KTNN cho biết, năm 2020, KTNN thực hiện kiểm toán 169 cuộc kiểm toán, bao gồm 158 cuộc kiểm toán được lập từ đầu năm và điều chỉnh, bổ sung trong năm theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và đề nghị của các đơn vị có liên quan.

Mặc dù trong điều kiện của dịch bệnh Covid-19 song với các giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt và đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, kiểm toán viên, đến 30/9/2020, toàn ngành đã triển khai 147/184 đoàn kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc kiểm toán 114/147 đoàn kiểm toán (đạt 77,5% số cuộc đã triển khai), phát hành 98 báo cáo kiểm toán.

Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, các cuộc kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của Luật KTNN. Đến 30/11/2020 toàn ngành sẽ hoàn thành tất cả các cuộc kiểm toán theo kế hoạch và phát hành 100% báo cáo kiểm toán trước 31/01/2021.

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 30/9/2020 là 52.970 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu 3.074,5 tỷ đồng, giảm chi 10.700 tỷ đồng, kiến nghị khác 39.195,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, KTNN cũng đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 64 văn bản (01 luật, 01 nghị định, 09 thông tư, 04 quyết định và 49 văn bản khác), nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân. Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán.

Chuyển hồ sơ nhiều vụ việc cho cơ quan điều tra

Báo cáo của KTNN cũng nêu rõ, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trước Quốc hội với nhiều phát hiện kiểm toán nổi bật, được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao.

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 với kết quả nổi bật như: kiến nghị xử lý tài chính 81.095 tỷ đồng; chuyển 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, 02 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 198 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.

KTNN chuyển hồ sơ vụ việc Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế cho cơ quan điều tra

Trong 9 tháng đầu năm 2020, KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Cụ thể, chuyển hồ sơ đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C03) của Bộ Công an về hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân của ông Nguyễn Tài, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL và hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (02 vụ việc).

Chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Đà Nẵng vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng 2.375m2 đất tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng của Doanh nghiệp Đa Phước để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước để điều tra hành vi, vi phạm trong quản lý và sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH MTV Cao Su Bảo Long và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Phước (02 vụ việc).

Bên cạnh đó, KTNN cũng đã cung cấp 97 bộ tài liệu (báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan) cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát, gồm: Cung cấp cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương 37 tài liệu; Văn phòng Quốc hội và Đại biểu Quốc hội 31 tài liệu; Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an 19 tài liệu; Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an 02 tài liệu; Công an TP. Đà Nẵng 01 tài liệu; Ủy ban Kinh tế của Quốc hội 02 tài liệu; Tỉnh ủy Nghệ An 01 tài liệu; Văn phòng Chính phủ 01 tài liệu; Thanh tra Chính phủ 01 tài liệu; Tỉnh ủy Đắk Lắk 01 tài liệu; UBND TP. Hải Phòng 01 tài liệu.

Báo cáo cũng cho biết, Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục duy trì việc gửi thông báo kết quả và kiến nghị kiểm toán chủ yếu đến người đứng đầu đơn vị được kiểm toán và các cơ quan liên quan để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kiến nghị và tăng cường phối hợp công tác. Qua đó, sự phối hợp giữa KTNN với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương, đơn vị được kiểm toán trong hoạt động kiểm toán ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Lưu Nguyên Sơn