Ba khâu đột phá của Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kinh tế - Ngày đăng : 11:24, 17/10/2020

(TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường xin điểm lại những chỉ tiêu cơ bản và 3 khâu đột phá được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra vừa qua.

Như vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công. Với phương châm Đoàn kết – Dân chủ  –  Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, Đại hội lần này đã quyết định những vấn đề lớn có tầm chiến lược và những vấn đề thực tiễn đặt ra nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu mạnh, văn minh. Báo Tài nguyên và Môi trường xin điểm lại những chỉ tiêu cơ bản và 3 khâu đột phá được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra vừa qua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn