Bình Định phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới

Thời sự - Ngày đăng : 12:50, 15/10/2020

(TN&MT) - Sáng 15/10, Đảng bộ tỉnh Bình Định khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định. Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX

Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu, những đảng viên ưu tú của 17 Đảng bộ trực thuộc, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 70.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bình Định.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định 

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Bình Định đã hoàn thành đạt và vượt 13/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Trong 5 năm qua, Bình Định kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng bình quân hàng năm 6,4%. GRDP bình quân đầu người đạt tương đương 2.524 USD. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 48.500 tỷ đồng (riêng năm 2020 thu đạt 12 nghìn tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ. Sản xuất công nghiệp phát triển khá; nhiều khu, cụm công nghiệp được hình thành và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt.

Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho hơn 70.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bình Định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện và bền vững”.

Đại hội nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh Bình Định tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Từ việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIX, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những yếu kém do chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng phát biểu khai mạc Đại hội 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, tại Đại hội này, chúng ta có nhiệm vụ thảo luận và sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín, tâm huyết bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc và có khả năng tiếp thu, lĩnh hội nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương bầu vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh, đó là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện, bền vững”.

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Về dự và chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm: Tỉnh Bình Định cần tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp thích hợp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển. Cần gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; thực hiện đồng bộ và có chất lượng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thành phố Quy Nhơn rợp cờ hoa chào mừng Đại hội 

Mỹ Bình