Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên

Trong nước - Ngày đăng : 11:29, 15/10/2020

(TN&MT) - Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên ra mắt BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025

Trong chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trên tinh thần tập trung, dân chủ và đoàn kết, chiều ngày 14/10, đại biểu dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 51 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV đã biểu quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV gồm 16 đồng chí. Kỳ họp thứ nhất bầu 14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ (để khuyết một và một đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ) và bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, được Ban Chấp hành Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; hai đồng chí: Mùa A Sơn, Lê Thành Đô được tín nhiệm bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, được tín nhiệm bầu Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Mùa A Sơn, Lê Thành Đô được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, được tín nhiệm bầu Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Văn Thắng thay mặt cho BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể Đại hội. Để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2020-2025 mà Đại hội đặt ra, đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo và nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Cùng với đó, phát huy truyền thống và những kết quả đạt được của BCH Đảng bộ tỉnh những khóa trước, đồng thời kiên quyết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém được chỉ rõ trong Đại hội; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đi vào thực tiễn cuộc sống.

Trong đó, quyết liệt chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tạo ra động lực cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước; Tập trung phát triển có trọng tâm, trong điểm kết cấu hạ tầng trong bối cảnh nguồn lực có hạn để xây dựng, hoàn thiện các công trình giao thông có tính kết nối lan tỏa giữa các vùng động lực, khu vực; nâng cao kỷ cương trong quản lý đầu tư công, đẩy nhanh quy trình thủ tục, tiến độ giải ngân và chất lượng công trình; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhằm mời gọi, thu hút các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Điện Biên…

Xây dựng các giải pháp mạnh mẽ, đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP và thu ngân sách với hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng, mang đậm bản sắc văn hóa con người Điện Biên; Tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền vùng biên giới, ổn định trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Chiều nay, Đại hội sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trần Hương - Hà Thuận