Hải Dương: Chỉ có 3 Cụm công nghiệp được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 12:16, 13/10/2020

(TN&MT) - Theo báo cáo của ngành tài nguyên & môi trường Hải Dương, hiện tỉnh Hải Dương có 33 Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thì mới có 3 Cụm công nghiệp được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hải Dương hiện có 38 Cụm công nghiệp trong đó 33 cụm đã đi vào hoạt động thì mới có 3 Cụm công nghiệp được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là Lương Điền (Cẩm Giàng), Văn Tố (Tứ Kỳ), Nhân Quyền (Bình Giang) và 11 Cụm công nghiệp được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Đến nay mới chỉ có Cụm công nghiệp Lương Điền xây dựng xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước và module xử lý nước thải tập trung công suất 250 m3/ngày đêm.

Cụm công nghiệp huyện Tứ Kỳ

Nguyên nhân các Cụm công nghiệp chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường là chưa có chủ đầu tư hạ tầng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các Cụm công nghiệp đều phải tự xử lý nước thải phát sinh. trước khi thải ra nguồn nước tiếp nhận chung của địa phương.

Tin & ảnh: Phạm Hoàng