Thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định mời gọi đầu tư 49 dự án

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 15:59, 08/10/2020

(TN&MT) - UBND thị xã Hoài Nhơn vừa thông tin danh mục các dự án mời gọi đầu tư năm 2021 gồm 49 dự án. Các dự án mời gọi thuộc lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, du lịch, thương mại, nông nghiệp, nghĩa trang, năng lượng.

Đối với lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch có 28 dự án đầu tư. Trong đó 06 dự án thuộc địa bàn phường Bồng Sơn; 08 dự án thuộc địa bàn phường Tam Quan Bắc; 02 dự án thuộc phường Hoài Thanh Tây; 02 dự án thuộc địa bàn phường Hoài Đức; 03 dự án thuộc địa bàn phường Hoài Tân; 02 dự án thuộc địa bàn phường Hoài Hương; 01 dự án thuộc địa bàn phường Hoài Đức; 01 dự án thuộc địa bàn phường Hoài Xuân; 01 dự án nằm trên 04 địa bàn là phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Hương; 02 dự án nằm trên 02 địa bàn là phường Tam Quan và Tam Quan Bắc.

Thị xã Hoài Nhơn kêu gọi đầu tư 49 dự án 

Đối với lĩnh vực Hạ tầng có 04 dự án đầu tư, trong đó dự án CCN Bồng Sơn (giai đoạn 2) tại khu phố Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn có diện tích 30,5ha; dự án CCN Hoài Hương tại khu phố Thiện Đức, phường Hoài Hương có diện tích 11,8ha; dự án CCN Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây tại khu phố Ngọc Sơn Bắc, phường Hoài Thanh Tây có diện tích 12ha; dự án CCN Hoài Tân tại khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân có diện tích 74,5ha.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có 01 dự án là Điểm giết mổ tập trung tại phường Hoài Tân với diện tích 0,5ha.

Đối với lĩnh vực chợ có 03 dự án, trong đó tại phường Tam Quan Bắc có diện tích 0,18ha; xã Hoài Sơn có diện tích 0,41ha; phường Tam Quan có diện tích 1,1ha.

Đối với lĩnh vực xây dựng nghĩa trang nhân dân có 02 dự án, trong đó tại phường Bồng Sơn có diện tích 12ha; xã Hoài Hảo có diện tích 15ha.

Đối với lĩnh vực năng lượng (điện, gió) có 03 dự án, trong đó tại phường Bồng Sơn có diện tích 54ha; phường Hoài Thanh có diện tích 50ha; phường Hoài Đức có diện tích 40ha.

Thị xã Hoài Nhơn ngày càng hoàn thiện hạ tầng đô thị để thu hút đầu tư 

Đối với lĩnh vực sinh thái, nghỉ dưỡng có 08 dự án, trong đó 01 dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Con tại xã Hoài Hải với diện tích 100ha; 01 dự án Khu du lịch sinh thái bãi biển Lộ Diêu tại xã Hoài Mỹ với diện tích 50ha; 01 dự án Khu du lịch sinh thái quanh hồ Cây Khế tại xã Hoài Mỹ với diện tích 20ha; 01 dự án Khu du lịch tâm linh kết hợp du lịch sinh thái Chùa Tịnh Viên (Mười Liễu) tại xã Hoài Châu Bắc với diện tích 20ha; 01 dự án Khu du lịch sinh thái Suối Vàng tại xã Hoài Sơn với diện tích 02ha; 01 dự án Khu du lịch sinh thái La Vuông tại xã Hoài Sơn với diện tích 80ha; 01 dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Cẩn Hậu tại xã Hoài Sơn với diện tích 50ha; 01 dự án Điểm du lịch sinh thái Đập Cấm An Sơn tại xã Hoài Châu với diện tích 03ha.

Mỹ Bình