Hà Nội: Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ để sản xuất sạch hơn

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 06:17, 07/10/2020

(TN&MT) - Để giúp các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp từng bước hòa nhập với xu hướng chung, với công nghệ hiện đại, nâng cao tính cạnh tranh, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động khuyến công thiết thực, trong đó đáng chú ý là chương trình hỗ trợ cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất.

Ông Vương Ðăng Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội nhận định, cùng với các chính sách hỗ trợ của thành phố, các hiệp hội làng nghề, các hộ sản xuất, các doanh nghiệp đã chủ động quan tâm, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị trong sản xuất. Điển hình như Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Tràng Tiền (tại cụm công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín) đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng cho dàn lạnh GUNTNER GHN 071.2H/210-EHS50.E để làm kem; Công ty TNHH Bia thủ công Hà Nội (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) đầu tư 880 triệu đồng cho hệ thống nấu bia 400L tự động... Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm ô nhiễm môi trường.

Các đề án hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào sản xuất hầu hết đều phát huy được hiệu quả

Theo Sở Công Thương Hà Nội, hiện nay hầu hết các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố có quy mô nhỏ, nên đa phần chưa có khả năng đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ. Vì vậy, sản phẩm sản xuất ra chưa có sức cạnh tranh, hoạt động sản xuất tốn nhân công, gây ô nhiễm môi trường. Do đó, để giúp các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp từng bước hòa nhập với xu hướng chung, nâng cao tính cạnh tranh, TP. Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động khuyến công thiết thực, trong đó đáng chú ý là chương trình hỗ trợ cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất.

Hơn 10 năm qua, Thành phố đã hỗ trợ hơn 100 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ. Riêng trong năm 2019, thông qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (thuộc Sở Công Thương Hà Nội), Thành phố tiếp tục hỗ trợ 15 cơ sở sản xuất với kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội, các đề án hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào sản xuất hầu hết đều phát huy được hiệu quả, do Trung tâm đã có sự khảo sát, chọn lựa kỹ lưỡng các đối tượng thụ hưởng, những đề án mang tính khả thi. Trong đó, ưu tiên cho các đề án có quy mô và sức lan tỏa lớn, tạo điều kiện phổ biến các mô hình đầu tư sản xuất sản phẩm mới, tiêu biểu, hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm tương tự học tập kinh nghiệm.

Các hoạt động này cũng nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư dây chuyền, thiết bị sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường…

Thư Kỳ