Nghệ An: Phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam vào cuối năm 2020

Đất đai - Ngày đăng : 09:53, 06/10/2020

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An tại cuộc họp để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An diễn ra vào ngày 05/10/2020.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An, đến nay Dự án đã hoàn thành việc phê duyệt trích lục trích đo 87,74/87,84 Km, đạt 99,9%; còn lại đất nông nghiệp tại xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) khoảng 0,1 Km. Hiện đã phê duyệt phương án bồi thường được 1.877 tỷ đồng, đạt 99,3% vốn đã cấp.

UBND tỉnh Nghệ An họp để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An

Tổng chiều dài đã GPMB được khoảng 77,61/87,84 Km, đạt 88,35% (đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu: 38,63 Km; đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt 38,98 Km). Trong đó, đất nông nghiệp 77,15/79,31 Km, đạt 97,3%; đất ở, đất vườn 0,46/3,47 Km, đạt 13,3%; đất ở tái định cư hiện chưa GPMB. Kế hoạch vốn được cấp để thực hiện công tác GPMB trong năm 2020 là 1.203,06 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 847,5/1.203,06 tỷ đồng, đạt 70,4% kế hoạch đề ra là 60%.

Về công tác tái định cư, hiện các địa phương đang triển khai xây dựng 24/28 vị trí tái định cư, 4 vị trí chưa triển khai thi công. Lãnh đạo Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc cũng đã báo cáo tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật… Như vậy, so với kế hoạch đề ra thì tiến độ bàn giao mặt bằng chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương cũng nêu lên một số khó khăn như: Việc hỗ trợ 30% giá trị tài sản xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đơn giá hỗ trợ di dời nhà gỗ chưa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; Tổng mức đầu tư di dời hạ tầng đường điện chưa đáp ứng theo thực tế; Xác định nguồn gốc đất trước và sau năm 1980 còn vướng mắc...

Một khu TĐC tại xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu) cũng đang được gấp rút thi công để kịp thời phục vụ TĐC cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam

Một số hộ gia đình bị thu hồi hết thửa đất nhưng đã có đất ở khác nên theo quy định không được bố trí tái định cư, về bản chất các hộ gia đình này mua đất để sau này cho con ở riêng, nếu theo hướng dẫn thì phải lấy đất ở các quỹ đất của địa phương (đất đấu giá, định giá…) nên các hộ dân không đồng thuận, yêu cầu cho thực hiện đổi đất vào khu tái định cư. Một số hộ dân sau khi công trình hoàn thành bị cô lập ngoài khu dân cư, không có đường đi lại; một số hộ nằm sát cầu ảnh hưởng đến sinh hoạt nên các hộ dân đề nghị thu hồi, bồi thường và tái định cư...

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, việc bồi thường, tái định cư cho người dân được thực hiện theo Quyết định 58/2015/QĐ-UBND, ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vì thế, đối với trường hợp một số hộ gia đình bị thu hồi hết thửa đất nhưng đã có đất ở khác song vẫn kiến nghị được thực hiện đổi đất vào khu tái định cư thì không thực hiện được. Đối với kiến nghị của một số hộ dân sau khi công trình hoàn thành bị cô lập ngoài khu dân cư, không có đường đi lại, theo lãnh đạo các ngành nên xem xét để xây dựng các phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân này.

Các khu TĐC phục vụ GPMB cao tốc Bắc - Nam đang được đẩy nhanh tiến độ

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự phối hợp của UBND các huyện, thành, thị và các ngành có liên quan trong công tác GPMB; đồng thời đề nghị các ngành chủ động trả lời các nội dung thuộc ngành mình, không đùn đẩy trách nhiệm. Đề nghị các địa phương, các ngành tiếp tục rà soát lại các chế độ chính sách cho người dân để tránh hồi tố về sau. Các chủ đầu tư rà soát lại khả năng thực hiện trong kế hoạch vốn của mình.

Tại cuộc họp, ông Lê Hồng Vinh cũng đề nghị phấn đấu hoàn thành GPMB đoạn qua đất nông nghiệp trước ngày 25/10/2020; phấn đấu trước ngày 30/10/2020 hoàn thành việc di dời mồ mả; trước ngày 15/12/2020 hoàn thiện việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn được cấp năm 2020 để hướng đến mục tiêu chính của tỉnh là bàn giao 100% mặt bằng vào cuối năm.

Đình Tiệp