Sơn La: Đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

Tin tức - Ngày đăng : 10:40, 29/09/2020

(TN&MT) - Trong 2 ngày 28-29/9, Sở TN&MT Sơn La tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2020 cho cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Quảng cảnh Khóa đào tạo

Mục đích của việc đào tạo nhằm giúp cho cán bộ quản lý, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh xăng dầu nhận thức đúng đắn về vai trò, quyền hạn, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu; trình bày và giải thích được những nội dung cơ bản về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu; tổ chức thực hiện các nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu; áp dụng được những kiến thức về bảo vệ môi trường để lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh xăng dầu và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi khai mạc, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La Lê Thị Thu Hằng đã đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu trọn vẹn các nội dung chuyên đề được các báo cáo viên trình bày tại hội trường; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích luỹ nhiều kinh nghiệm và học tập được nhiều bổ ích trong đợt tập huấn. Cùng với đó, học viên phải hoàn thành bài kiểm tra kết thúc mỗi chuyên đề theo khung chương trình đào tạo với kết quả điểm bài kiểm tra phải đạt điểm trung bình trở lên.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên đủ điều kiện sẽ được Sở TN&MT cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ BVMT theo quy định

Nội dung khung chương trình đào tạo thực hiện theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, với 5 chuyên đề, gồm: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý; Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu; Một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu, ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu; An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu; Một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên đủ điều kiện theo quy định sẽ được Sở TN&MT cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường theo quy định của Thông tư 43/2014/TT-BTNMT về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Nguyễn Nga