Sở TN&MT Sơn La kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế trong tuyển dụng viên chức

Xã hội - Ngày đăng : 06:03, 29/09/2020

(TN&MT) - Liên quan đến một số tồn tại, hạn chế trong việc tuyển dụng viên chức tại Sở TN&MT, công tác cán bộ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở TN&MT Sơn La đã kịp thời rà soát, thực hiện các biện pháp khắc phục.

Sở TN&MT Sơn La đã kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức

Vừa qua, Sở Nội vụ Sơn La đã triển khai thanh tra đột xuất việc tuyển dụng viên chức tại Sở TN&MT; công tác cán bộ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Kết luận thanh tra số 1402/KL-SNV ngày 23/7/2020, đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, trong công tác tuyển dụng viên chức, tại Thông báo số 1162/TB-STNMT ngày 30/10/2019 và Thông báo số 1373/TB-STNMT, Báo cáo số 1398/BC-STNMT ngày 13/12/2019 có trích dẫn về cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP là chưa đúng.

Hội đồng xét tuyển viên chức ban hành Công văn số 21/CV-HĐTD ngày 4/12/2019, về việc đối chiếu Bằng tốt nghiệp đại học, các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2,3 Điều 1 Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ. Nội dung công văn chưa ghi rõ về việc xuất trình bản chính để chứng minh đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định. Về hình thức ban hành văn bản chưa phù hợp, phải là Thông báo…

Về công tác tổ chức, cán bộ tại Văn phòng Đăng ký đất đai, quá trình bổ nhiệm 1 số cán bộ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn theo vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể, các đồng chí được bổ nhiệm tại thời điểm là Địa chính viên hạng IV (theo quy định phải là Địa chính viên hạng III, mã số chức danh V.06.01.02 trở lên).

Sở Nội vụ đề nghị Sở TN&MT nghiêm túc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm với các hạn chế, sai sót trong công tác tuyển dụng viên chức. Với việc bổ nhiệm viên chức quản lý các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, đề nghị Sở TN&MT tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định. Chậm nhất, đến ngày 30/10/2020, viên chức quản lý phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt. Quá thời hạn trên, nếu chưa được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp địa chính viên hạng III, sẽ xử lý theo hướng thu hồi, hủy bỏ các quyết định biệt phái, điều động, bổ nhiệm.

Kế hoạch và Công văn chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 924/KH-STNMT, ngày 3/8/2020, giao các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai khắc phục tồn tại, hạn chế; Công văn số 2270/STNMT-VP ngày 6/8/2020, giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế tại Kết luận 1402/KL-SNV của Sở Nội vụ.

Ngày 11/8/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019, 2020 của Sở TN&MT đã họp và nghiêm túc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm với các hạn chế, sai sót trong việc ban hành một số văn bản của Hội đồng xét tuyển và các Ban giúp việc của Hội đồng.

Nguyên nhân để xảy ra các tồn tại, khuyết điểm, là do bộ phận tham mưu giúp việc cho tập thể Lãnh đạo Sở và Hội đồng tuyển dụng chưa nghiên cứu kỹ quy định về xét tuyển viên chức, dẫn đến hạn chế, sai sót trong tham mưu, trình Giám đốc Sở TN&MT ban hành Kế hoạch, Thông báo tuyển dụng viên chức, Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức và một số văn bản của Hội đồng xét tuyển viên chức và các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển viên chức còn chưa đúng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Qua đó, đã tiến hành kiểm điểm đối với 2 cán bộ có liên quan.

Cũng trong ngày 11/8/2020, Sở TN&MT đã chỉ đạo Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm trong việc tham mưu, thực hiện điều động, biệt phái, bổ nhiệm tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Qua đó, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm với 4 cán bộ liên quan, do trong việc bổ nhiệm viên chức quản lý tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, các đồng chí trên chưa nghiên cứu kỹ cơ cấu ngạch, vị trí việc làm tại các Chi nhánh, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 28/8/2019.

Bà Trần Thùy Dương, Chánh Văn phòng Sở TN&MT Sơn La cho biết: Để đảm bảo việc bổ nhiệm viên chức đúng quy định, ngày 10/7/2020, Sở TN&MT đã xây dựng Đề án số 806/ĐA-STNMT về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ địa chính viên hạng IV lên địa chính viên hạng III năm 2020. Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1732/QĐ-UBND ngày 5/8/2020 và được Sở Nội vụ phê duyệt danh sách 13 viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp địa chính viên tại Công văn số 1629/SNV-CCVC ngày 25/8/2020.

Trên cơ sở đó, trong 2 ngày 11-12 tháng 9 năm 2020, Sở TN&MT đã phối hợp với Trường Tổ chức cán bộ - Bộ TN&MT tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính từ hạng IV lên hạng III cho 13 viên chức đủ điều kiện.

Ngày 17/9, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 của Sở TN&MT đã ban hành Thông báo điểm thi thăng hạng. Theo đó, có 3 đồng chí tại Kết luận thanh tra số 1402/KL-SNV của Sở Nội vụ đủ điều kiện dự thi và có số điểm đạt theo quy định.

Các trường hợp còn lại, sau ngày 30/10/2020, viên chức lãnh đạo quản lý chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh theo vị trí việc làm tại Quyết định số 2119/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở TN&MT sẽ thực hiện theo hướng thu hồi, hủy bỏ các quyết định biệt phái, điều động, bổ nhiệm theo quy định.

“Như vậy, đến thời điểm này, Sở TN&MT đã nghiêm túc kiểm điểm với các cán bộ, tổ chức họp rút kinh nghiệm và đã báo cáo kết quả khắc phục với Sở Nội vụ theo quy định. Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, tổ chức quán triệt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức, nhất là các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức” – bà Trần Thùy Dương thông tin.

Nguyễn Nga