Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V

Trong nước - Ngày đăng : 17:34, 25/09/2020

(TN&MT) - Ngày 25-9, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025). Đại hội có chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh - bền vững”.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và với tinh thần “Thi đua để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần cổ vũ động viên kịp thời các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Đặc biệt, các phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V là dịp để biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, những chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giai đoạn 2015 - 2020 các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và tạo được khí thế thi đua sôi nổi như: Sản xuất, kinh doanh, bảo vệ đường biên, mốc giới; lao động giỏi lao động sáng tạo, dạy tốt, học tốt... Với nội dung phong phú, thiết thực, nhiều phong trào tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 5 năm qua. Theo đó, kinh tế của tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng trưởng và phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,83%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,66%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 48,14% (năm 2016) xuống còn 30,67% (năm 2020), bình quân giảm 3,49%/năm. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế được quan tâm đồng bộ, đến hết năm 2020 các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo cơ bản đạt và vượt kế hoạch; hệ thống cơ sở y tế được quan tâm đầu tư, hiện toàn tỉnh đạt 12,33 bác sỹ/vạn dân, tỷ lệ bao phủ y tế toàn dân đạt 98,8%.

Về thi đua “xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”, thực hiện cuộc vận động chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII tỉnh ta đã tập trung sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Từ đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng thi đua sôi nổi, hưởng ứng, tham gia tích cực và hiệu quả phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, phấn đấu xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cần tăng cường quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn địa phương; đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chú trọng thực hiện công tác thi đua - khen thưởng một cách thường xuyên...

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương lao động hạng nhất cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Điện Biên trao Huân chương lao động hạng nhì cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Điện Biên trao cờ thi đua cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020.

Tại Đại hội, thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể và 3 cá nhân, hạng Nhì cho 7 cá nhân, hạng Ba cho 3 tập thể và 7 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 9 tập thể; Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu 12 đồng chí đi dự Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X. Cũng tại Đại hội, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Trần Sơn