Thường trực Ban Bí thư dự khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Trong nước - Ngày đăng : 15:36, 23/09/2020

(TN&MT) - Sáng 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 325 đại biểu đại diện cho hơn 58.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các bộ, ngành trung ương...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh triển khai với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030".

Toàn cảnh Đại hội

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Điển hình là tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ trước; Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, toàn diện, trở thành điểm sáng trong các tỉnh vùng Tây Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội

Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh. So với nhiệm kỳ trước, số tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát tăng 1,6 lần, số đảng viên được kiểm tra tăng 1,7 lần; đã thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng, 962 đảng viên (tăng 06 tổ chức đảng và tăng 203 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010-2015)...

Phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết một lòng, siết chặt kỷ cương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Từ đó, đã tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội

Kinh tế tăng trưởng khá trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 3 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt kết quả quan trọng. Cải cách hành chính đạt hiệu quả tích cực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược đến với Yên Bái. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc với trên 50% số xã và 2 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng có của tỉnh.

Trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp với thực tế, phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025; nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Yên Bái quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh cũng cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu. Tiếp tục xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài…

Thanh Ngà