Yên Bái: Thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất giám sát về lĩnh vực môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 15:16, 22/09/2020

(TN&MT) - Trong 9 tháng đầu năm, Sở TN&MT đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát về lĩnh vực môi trường góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đặc biệt Sở TN&MT đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Siết chặt quản lý

Đối với những khu vực, những cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao ngoài công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất nhằm phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực môi trường để tiến hành xử lý và kịp thời ngăn chặn.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái siết chặt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường

Trao đổi với PV Báo TN&MT ông Nguyễn Đức Dục – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh Yên Bái) cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2020, Chi cục đã tham mưu cho Sở tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa tỉnh theo chỉ đạo của Sở và của tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện có trọng tâm, trọng điểm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị.

Cùng với đó, việc tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở gây ra sự cố môi trường cũng được thực hiện khẩn trương và hiệu quả, điển hình cụ thể: Đơn vị đã chủ trì tổ chức kiểm tra và phúc tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 10 cơ sở; kiểm tra đột xuất đối với 1 cơ sở; kiểm tra theo phản ánh của cử tri là 12 cơ sở; kiểm tra đánh giá việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đối với 4 cơ sở; kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với 10 cơ sở.

Đặc biệt, nước tại khu vực suối Ngòi Lâu thuộc huyện Trấn Yên trong những năm gần đây nước có hiện tượng đỏ đục gây bức xúc trong nhân dân và trong dư luận. Nguyên nhân không nhỏ là do hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các cơ sở tại huyện Trấn Yên gây ra, ngoài ra do hoạt động đào đất san tạo mặt bằng đổ đất ra khu vực ngòi Lâu và phụ lưu suối ngòi Lâu. Trước tình hình đó, Sở TN&MT đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào những cơ sở khai thác chế biến quặng sắt.

Từ đầu tháng 3/2020 đến tháng 9/2020, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 41/QĐ-STNMT đã tiến hành kiểm tra, giám sát trên 90 lượt (thời gian cả vào ban ngày và ban đêm, ngày nghỉ) đối với các cơ sở có hoạt động xả chất thải ra suối Ngòi Lâu. Trên cơ sở kết quả giám sát đã tham mưu cho lãnh đạo Sở báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường đối với các nhà máy chế biến quặng sát.

Qua công tác kiểm tra, giám sát suối ngòi Lâu đã trong trở lại, không còn bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Tạo điều kiện phát triển bền vững

Bên cạnh đó, Sở TN&MT luôn chú trọng tới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường như : Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho 250 dự án, cơ sở dưới hình thức thẩm định hồ sơ; văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tham gia ý kiến.

Nhờ đó, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, trong những năm gần đây đã hạn chế phát sinh các điểm nóng về môi trường. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải, khí thải trước khi thải ra môi trường nhằm hạn chế tối đa nguồn phát sinh ô nhiễm.

Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường

Ông Lê Long Giang – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái cho biết: Hiện Cty có 8 nhà máy, trong đó có 4 nhà máy giấy, 2 nhà máy gia công, 1 nhà máy chế biến tinh dầu quế, 1 nhà máy chế biến sắn. Những năm trước kia nhà máy chế biến sắn của Cty do xử lý chưa tốt về môi trường đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới người dân. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay Cty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải gần 5 tỷ đồng. Đến nay, nhà máy này đã xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường.

“Đối với vấn đề bảo vệ môi trường, lãnh đạo Cty xác định luôn phải đặt lên hàng đầu, muốn sản xuất kinh doanh bền vững rất cần phải đầu tư hệ thống xử lý chất thải để đảm bảo theo quy định, không làm ảnh hưởng tới người dân. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Lê Long Giang nói.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh làm tốt công tác bảo vệ môi trường tạo điều kiện phát triển kinh tế bền vững, hiệu quả

Hiện Yên Bái có Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình đã hoàn thành việc và đi vào hoạt động, liên tục truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT giúp cơ quan chức năng cập nhật liên tục các thông số như: Khói, bụi, nhiệt độ…tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, giám sát trong lĩnh vực môi trường.Cùng với đó, tỉnh Yên Bái chính thức đưa hệ thống quan trắc tự động đi vào hoạt động, hệ thống này sẽ được lắp đặt tại một số cơ sở có lượng nước thải, khí thải phát sinh lớn.

Qua đó, có thể thấy sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cơ quan quản lý nhà nước đã tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, nâng cao hiệu quản lý trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thanh Ngà