Tăng cường công tác bảo vệ rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Đất đai - Ngày đăng : 11:38, 18/09/2020

(TN&MT) - Nhằm bảo vệ bền vững diện tích rừng hiện có, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế từ rừng. Từ đó, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn hệ sinh thái, tăng cường tuyên truyền phổ biến về luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Luông, ông Lê Đình Phương chia sẻ: Được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy, HĐND, UBND 02 huyện Bá Thước và Quan Hóa. Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2020 với tinh thần và tránh nhiệm cao, cùng với sự phối hợp giữa các ban, ngành trên địa bàn và nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Đến thời điểm hiện nay, an ninh rừng cơ bản ổn định, hoạt động bảo tồn thiên nhiên có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết quả kiểm tra trong 9 tháng đầu năm 2020 của Khu BTTN Pù Luông phát hiện và xử lý 05 vụ vi phạm hành chính. Trong đó, 01 vụ khai thác lâm sản trái phép, 01 vụ xâm lấn đất rừng đặc dụng trái pháp luật, 01 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 02 vụ phá rừng trái pháp luật. Tổng tiền phạt: 19.000.000 đồng, tịch thu: 0,180 m3 gỗ tròn tịch thu phương tiện, dụng cụ vi phạm: 01 cưa xăng.

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Về công tác PCCCR, quản lý nương rẫy, từ đầu năm Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông đã xây dựng phương án QLBVR và PCCCR, kế hoạch tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường công tác trực PCCCR của Ban chỉ đạo và tổ chức trực cháy 24/24. Phối hợp với các xã vùng đệm, Phòng Nông nghiệp huyện tiến hành rà soát 451,1 ha thuộc diện tích 39 hộ gia đình thuộc xã Lũng Cao, huyện Bá Thước đang canh tác các loài cây trồng (Keo, Xoan, Lát, Luồng,… trên đất rừng đặc dụng do BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông được giao quản lý; tổ chức rà soát, xác định tọa độ vị trí 124 điểm cắm bổ sung mốc cấp I trên ranh giới Khu bảo tồn thuộc địa bàn hành chính các xã Lũng Cao và Thành Sơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Khu BTTN Pù Luông đang còn đứng trước muôn vàn những Khó khăn, thách thức: được quy hoạch trên 2 huyện Quan Hóa và huyện Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa, đây là 2 huyện thuộc các huyện nằm trong 62 huyện nghèo của cả nước, đời sống người dân còn nghèo, phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí thấp. Nhu cầu sử dụng gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên thị trường hiện nay rất lớn, trong khi đó tài nguyên chủ yếu tập trung tại các khu rừng đặc dụng. Khu bảo tồn có diện tích giáp ranh với các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh với chiều dài đường biên trên 60km; địa hình tuần tra chủ yếu là núi đá tai mèo, độ dốc cao, quảng đường đến khu vực giáp ranh xa, vì vậy cũng đã gây khó khăn trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng.

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông kiểm tra, xử lý nhiều vụ vi phạm khai thác rừng trái phép

Để có thể làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trong thời gian tới Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR năm 2020; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng gắn với ứng dụng cộng nghệ thông tin trong xây dựng bổ sung các tuyến tuần tra đối với các khu vực rừng còn giàu tài nguyên, nơi kiểm lâm viên tiểu khu chưa mở rộng tuyến kiểm tra; quản lý các loài cây gỗ lớn, cây gỗ quý, hiếm; Tăng cường công tác Thanh tra - pháp chế, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể có hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ thực thi pháp luật và công tác bảo tồn thiên nhiên cho lực lượng Kiểm lâm; Thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý, sử dụng vũ khí - công cụ hỗ trợ, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng theo đúng quy định. Phối hợp chính quyền các xã vùng đệm, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ rừng và PCCCR; vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phát giác, tố giác đối tượng vi phạm trên địa bàn.

Thu Thủy