Hà Nam là tỉnh đầu tiên sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nước - Ngày đăng : 00:04, 16/09/2020

(TN&MT) - Sáng 15/9, Tỉnh ủy Hà Nam họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/9 và đây là tỉnh đầu tiên cả nước tổ chức đại hội.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/9/2020 tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh với sự tham gia của 322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/9

Tại buổi họp báo, thông tin với báo chí, Ban Tổ chức cho biết, Đại hội có nhiệm vụ: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội cấp trên trực tiếp; Bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về báo cáo chính trị của Đại hội: đã được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, 6 lần được BTV, BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến; gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành trung ương; đã báo cáo, xin ý kiến và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư về nội dung và hoàn thiện nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH đảng bộ tỉnh để chính thức trình tại Đại hội.

Nhà báo Trần Duy Hưng (Báo Đại Đoàn Kết) đặt câu hỏi với Ban tổ chức tại buổi họp báo.

Về công tác nhân sự: được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc và phát huy dân chủ. Nhân sự giới thiệu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX là 55 đồng chí; số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 49 đồng chí, bầu tại Đại hội là 48 đồng chí; số lượng Ủy viên BTV nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 15 đồng chí, đảm bảo về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần; số đại biểu dự Đại hội cấp trên là 17 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Tính đến ngày 3/5, toàn bộ 24/24 chi bộ, Đảng bộ cơ sở ở Hà Nam đã tổ chức xong đại hội điểm. Các Đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư đã tổ chức đại hội đảm bảo nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Các Đảng bộ thực hiện thí điểm đều bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đại biểu dự đại hội cấp trên. Với sự chủ động và quyết tâm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tiến độ đề ra. Đến ngày 19/6, 531/531 tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam trả lời câu hỏi từ các PV về tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ thị xã Duy Tiên là đại hội điểm cấp trên cơ sở và Đảng bộ huyện Bình Lục thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đến ngày 28/7, 10/10 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi những vấn đề quan tâm về những kết quả đạt được cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đề ra trên các lĩnh vực về: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng GRDP, thu hút đầu tư, phát triển đô thị, du lịch, môi trường, an sinh xã hội, an ninh trật tự, những khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề ra trong báo cáo chính trị, điểm nhấn, nổi bật của Đại hội lần nay so với các lần trước. Đồng thời đặt các câu hỏi liên quan đến công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi tác nghiệp và các điều kiện tác nghiệp của phóng viên trong quá trình diễn ra Đại hội...

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, những trao đổi thẳng thắn, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của các phóng viên, nhà báo đại diện cho các cơ quan báo chí. Đồng thời khẳng định: kết quả kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp ý kiến, tuyên truyền rất quan trọng của đội ngũ phóng viên, nhà báo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, tuyên truyền tích cực hơn nữa về thành tựu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các phóng viên, nhà báo, để Đại hội Đảng bộ tỉnh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Việt Linh - Việt Cường