Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 11:59, 08/09/2020

(TN&MT) - Sáng 8/9, tại Hà Nội, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khảo sát kết quả thực hiện Quy định số 30 -QĐ/TW về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra , giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đoàn Công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 tại Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT nêu rõ, nhận thức được ý nghĩa, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII của Đảng, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ Bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; triển khai phổ biến, quán triệt và chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn Công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ và Ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc đã tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tài nguyên và môi trường; việc kê khai tài sản, phòng chống tham nhũng…

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay, Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT đã lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tích cực phối hợp, làm việc, chấp hành nghiêm các quyết định, yêu cầu kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Đoàn kiểm tra của các cơ quan Trung ương. Đồng thời, chủ động quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra.

Hằng năm, Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT đã chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ. Trong đó, ngoài các nội dung thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính, các nội dung kiểm tra đã được Ban Cán sự đảng Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể.

Đặc biệt, bám sát Quy định số 30-QĐ/TW, Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng uỷ Bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ đã kiểm tra trực tiếp tại 28/39 tổ chức đảng trực thuộc; kiểm tra chấp hành đối với 2 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở và 81 tổ chức đảng.

Đồng chí Lê Công Thành, Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại buổi làm việc

Xuất phát từ thực tiễn triển khai các quy định, quy chế của Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT đề nghị Trung ương xem xét một số nội dung khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW và các quy định, quy chế khác liên quan của Trung ương. Trong đó, quy định cụ thể hơn nữa, chức năng, nhiệm vụ của Ban Cán sự đảng để tránh trùng lặp với nhiệm vụ của các cấp uỷ đảng, tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối; xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo công tác kiểm tra của Ban Cán sự đảng, đảng đoàn… góp phần đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt, có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

Đánh giá Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT đã cụ thể hoá quy định của Ban bí thư về quy chế mẫu, Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, quy chế phối hợp, đồng chí Cao Văn Thắng, Trưởng đoàn Công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, cần quy chế phối hợp riêng giữa Ban Cán sự, Đảng uỷ và lãnh đạo Bộ TN&MT để tránh trùng lắp.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn Công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho hay, Ban Cán sự đảng Bộ nghiêm túc phối hợp với Đảng ủy Bộ trong công tác kiểm tra thực hiện theo những điều đã nêu trong Quy định 30-QĐ/TW. Tuy nhiên, để ban hành văn bản riêng biệt trong công tác thanh tra, còn cần tiếp tục thực hiện.

Theo đồng chí Lê Công Thành, tất cả các cấp từ lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đều nhận thức tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là ngành tài nguyên môi trường với những lĩnh vực luôn thu hút sự quan tâm của dư luận như đất đai, môi trường, khoáng sản, khí tượng thuỷ văn…

Quang cảnh buổi làm việc

Nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát vô cùng quan trọng trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Công Thành khẳng định: “Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn công tác Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và đưa vào chương trình công tác để chỉ đạo công tác kiểm tra thường xuyên hơn, làm sao giải quyết sự việc từ khi còn manh nha, tránh những tổn thất, sự cố đáng tiếc. Đặc biệt, làm sao để kiểm tra các dấu hiệu vi phạm ngày càng được thực hiện nhiều hơn”.

Ngoài ra, tập trung thống nhất chi tiết, cụ thể hơn các quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Cán sự, Đảng uỷ và lãnh đạo Bộ.

Tuyết Chinh