Hưng Yên cần đẩy mạnh hơn trong kiểm kê đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 11:56, 08/09/2020

(TN&MT) - Được biết đến là một tỉnh thuần nông, không có đồi núi, không có biển, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh nhỏ nhưng cho đến nay tỉnh Hưng Yên vẫn đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch trong công tác thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm tiến độ được Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên cho biết là do diễn biến của dịch bệnh Covid- 19 và vì nhiều loại mã, dữ liệu kiểm kê bị nhập nhầm…

Theo Công văn số 4618/BTNMT-TCQLĐĐ về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tính đến ngày 19/08 tỉnh Hưng Yên vẫn chưa hoàn thành kế hoạch kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại cấp huyện.

Hưng Yên cần quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo ông Phạm Văn Phương, Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở TN&MT) toàn tỉnh Hưng Yên có 161 xã, phường, thị trấn; có 8 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành. Tại cấp huyện đến nay đã hoàn tất điều tra, khoanh đất, nhập mã quản lý đối tượng sử dụng và xử lý nhập dữ liệu lần thứ nhất. Tuy nhiên nhiều loại đất bị nhập nhầm giữa đối tượng quản lý và đối tượng sử dụng. Bên cạnh đó,  nhiều loại mã, ký hiệu, dữ liệu kiểm kê bị nhập nhầm nên dẫn đến việc bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. 

Chính vì lý do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên chưa thể hoàn tất số liệu, dữ liệu kiểm kê đất đai cũng như lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, chưa có hồ sơ kết quả kiểm kê trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo như kế hoạch đã được phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên dự kiến trước ngày 15/9 sẽ hoàn tất toàn bộ số liệu, dữ liệu kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Trước đó, tại kết quả tổng kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của tỉnh Hưng Yên được thực hiện ở 161 đơn vị cấp xã, 10 đơn vị cấp huyện và toàn tỉnh. Kết quả, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 93.022,44 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp là 61.019,63 ha, chiếm 65,60% diện tích tự nhiên; Đất phi nông nghiệp là 31.756,10 ha, chiếm 34,14% diện tích tự nhiên; Diện tích đất chưa sử dụng là 246,71 ha, chiếm 0,26% diện tích tự nhiên.

 Việt Linh