Ninh Bình: Tăng cường quản lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đất đai - Ngày đăng : 10:29, 07/09/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (kỳ cuối) và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, rà soát nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án, nhất là những dự án, công trình đã được duyệt và những khu vực dự kiến (đang trong giai đoạn khảo sát, lập dự án), phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và của tỉnh nhưng chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kịp thời làm cơ sở thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Ninh Bình tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội (ảnh minh hoạ)

Giao các sở, ban, ngành có liên quan và các chủ đầu tư dự án chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, rà soát, đăng ký cụ thể nhu cầu sử dụng đất đối với các công trình, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất theo quy định.

Giao Sở TN&MT đôn đốc UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện việc rà soát nhu cầu sử dụng đất, đồng thời đánh giá việc sử dụng chỉ tiêu các loại đất đã phân bổ cho các đơn vị, đề xuất phương án cân đối chỉ tiêu sử dụng đất để điều chỉnh, bổ sung cho đơn vị đang có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án.

Anh Tú