Tạm dừng hoạt động kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh Thanh Hóa

Xã hội - Ngày đăng : 20:55, 06/09/2020

(TN&MT) - Nhằm thực hiện mục tiêu phục hồi kinh tế 4 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ra Thông báo khẩn số 160/TB-UBND gửi các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tạm dừng hoạt động các Trạm kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm đã được xác định, khoanh vùng và cách ly phù hợp; đạt được kết quả đó có sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ và tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của nhân dân, trong đó có các chủ phương tiện tham gia giao thông.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo tạm dừng hoạt động kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh

Để sớm góp phần giữ ổn định tình hình, tiếp tục tập trung nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, tạo cơ sở cho sự phục hồi kinh tế 4 tháng cuối năm 2020 và tạo đà tăng trưởng cho năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có ý kiến chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các trạm kiểm soát liên ngành kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông ra vào trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Tạm dừng hoạt động của các trạm kiểm soát liên ngành kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông ra vào trên địa bàn tỉnh; giao Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan chỉ đạo các chủ phương tiện tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

Đức Duy