Cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng

Xã hội - Ngày đăng : 20:25, 04/09/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng đợt 2 năm 2020.

Việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân, Thường Xuân tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng đợt 2 năm 2020, cụ thể: Số lượng gạo vận chuyển là 1.344,431 tấn.

Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ hơn 1.300 tấn gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng

Thực hiện theo Quyết định số 2557 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hỗ trợ gạo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện nhận trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trong thời gian chưa đảm bảo được lương thực trên địa bàn tỉnh năm 2020 và phê duyệt hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân. Với kinh phí hỗ trợ là 345.000.000 đồng.

Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh cấp kinh phí cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa để thực hiện. Yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa quản lý, sử dụng kinh phí và thanh, quyết toán theo chế độ tài chính quy định. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân, Thường Xuân, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thu Thủy