Quảng Nam: Đầu tư hơn 80 tỷ đồng các công trình chống xói lở khẩn cấp

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:12, 03/09/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 2373/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, Duy Xuyên.

Dự án do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư. Theo đó, xây dựng mới tuyến kè chống sạt lở bờ hữu sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa với tổng chiều dài khoảng 1,4km. Mục tiêu nhằm chống xói lở bờ sông, bảo vệ tính mạng, tài sản, đất canh tác và các công trình hạ tầng ven sông, góp phần ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án.

Tổng mức đầu tư hơn 24,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 20 tỷ đồng, còn lại vốn ngân sách huyện Duy Xuyên. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2022.

Sạt lở tại bờ sông Thu Bồn, Quảng Nam ngày càng nghiêm trọng

UBND tỉnh cũng vừa ban hành Quyết định 2401/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, huyện Nam Trà My nhằm hạn chế xói lở bờ sông, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 3.815 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực, bảo vệ an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng, khu dân cư dọc sông; góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án do UBND huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư. Theo đó, xây dựng tuyến kè gia cố bờ sông Nước Là tổng chiều dài kè 831m, gồm tuyến kè phía bờ hữu dài 126m, tuyến kè phía bờ tả dài 705m.  Tổng mức đầu tư hơn 56,7 tỷ  đồng, trong đó ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng, còn lại vốn đối ứng địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2022.

Võ Hà