Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành TN&MT

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 12:07, 01/09/2020

(TN&MT) - Là trường Đại học trọng điểm về đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực ngành TN&MT trên cả nước, Trường Đại học TN&MT Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực TN&MT đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Đổi mới trong công tác đào tạo

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên và Môi trường, PGS.TS Hoàng Anh Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội cho biết: Đến nay, Trường là cơ sở đào tạo đa ngành với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT ở trình độ đại học, sau đại học từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp đến cộng đồng. Trải qua bề dày của lịch sự phát triển đến nay, nhà trường đã có nhiều thay đổi mới, tiến bộ trong công tác đào tạo.

Cụ thể, nhà trường đã cập nhật, phát triển về chương trình đào tạo từ đào tạo theo hình thức niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ; chương trình đào tạo được xây dựng theo cách tiếp cận chuẩn của khu vực và quốc tế, đổi mới phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội. Điều này giúp sinh viên, người học chủ động trong việc học tập, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

Trường Đại học TN&MT Hà Nội luôn xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của việc đào tạo

Giáo trình, tài liệu được nhà trường biên soạn phù hợp, có tính ứng dụng cao trong thực tế và chuẩn hóa đảm bảo theo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, nguồn tài liệu cũng được nhà trường đầu tư đa dạng phong phú, mang lại sự hiệu quả cao trong công tác nghiên cứu, học tập của đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng như người học. Nhà trường cũng nâng cao chất lượng quản trị đại học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và phát triển các dịch vụ phục vụ người học nhằm hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo.

Động lực để đổi mới công tác giáo dục trong lĩnh vực TN&MT

Theo TS. Vũ Danh Tuyên, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học TN&MT Hà Nội, giáo dục TN&MT cần phải đổi mới trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập với quốc tế, cũng như định hướng tập trung ưu tiên cho các nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực TN&MT, đáp ứng đòi hỏi cấp bách của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

“Những điều này chính là động lực thôi thúc sự đổi mới của ngành giáo dục TN&MT, có ý nghĩa to lớn đến sự phát triển và nắm bắt những cơ hội, giải quyết những thách thức trong tiến trình phát triển của đất nước ta” - TS. Vũ Danh Tuyên khẳng định.

Trường Đại học TN&MT Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-TTg ngày 23/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng TN&MT Hà Nội. Nhà trường có truyền thống đào tạo hơn 60 năm, tiền thân là Trường Sơ cấp Khí tượng, Trung cấp Địa chính Trung ương.

Để đạt được những thành tích đáng kể trong những năm qua cũng như thúc đẩy sáng kiến đổi mới trong công tác đào tạo nhân lực cho ngành, Đại học TN&MT Hà Nội đã liên tục nỗ lực cố gắng, cùng với sự góp sức, đồng hành của ban lãnh đạo cũng như các cán bộ, giảng viên trong nhà trường, đi tắt đón đầu, mạnh dạn đầu tư. Bên cạnh đó, trường luôn đổi mới công tác đào tạo gắn liền nghiệp vụ chuyên môn với mục tiêu làm sao để công tác đào tạo đạt kết quả và chất lượng tốt nhất. Đặc biệt, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ TN&MT. Đây là những điểm thuận lợi với nhà trường trong quá trình làm việc và đào tạo nguồn nhân lực.

Mai Đan