Bộ TN&MT: Xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 11:58, 01/09/2020

(TN&MT) - Sáng 1/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp sửa đổi Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Theo ông Phạm Trung Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bộc lộ một số vướng mắc, nhất là việc xác định trả lương cho những ngày nghỉ hằng năm của người lao động. Để tháo gỡ những vướng mắc này, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã có Phiếu trình số 523/PTT KHTC xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Trường Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề xuất sửa đổi bổ sung Thông tư 04/2017/ TT-BTNMT.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo tại cuộc họp

Ngày 12/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 4284/BTNMT-KHTC yêu cầu các đơn vị cử người tham gia Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 04. Đến nay, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã nhận được đề xuất của các đơn vị và dự thảo Quyết định thành lập Tổ soạn thảo. Theo đó, dự kiến những nội dung sửa đổi so với Thông tư 04/2017/TT-BTNMT gồm những quy định như:

Bổ sung quy định tính lương cho những ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động; Bổ sung quy định thời gian sử dụng dụng cụ cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 07/5/2018; Bổ sung quy định hệ số điều chỉnh chung do ảnh hướng của thời tiết, điều kiện tự nhiên; Hoàn thiện một số nội dung khác theo đề xuất của các đơn vị.

Toàn cảnh cuộc họp

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đề nghị, các đơn vị nghiêm túc cử người tham gia Tổ soạn thảo. Sau đó, Tổ soạn thảo phải lấy đầy đủ ý kiến của các đơn vị trong Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT. Chậm nhất đến 20/11, Tổ soạn thảo phải hoàn thiện Dự thảo để trình Bộ trưởng ban hành.

Phạm Oanh