Hòa An (Cao Bằng): Xử phạt 30 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 11:30, 27/08/2020

(TN&MT) - UBND huyện Hòa An (tỉnh Cao Bằng) vừa ban hành Quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với ông Mã Ngọc Long, xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai.

Sau khi Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đăng bài: “Hòa An (Cao Bằng): Ngang nhiên xây dựng kho trái phép trên đất nông nghiệp” (đăng ngày 4/8/2020), phản ánh về tình trạng gia đình ông Mã Ngọc Long, xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà kho trái phép rộng hàng nghìn m² trên đất nông nghiệp.

Sáng ngày 18/8/2020, UBND huyện Hòa An (Cao Bằng) đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra của UBND huyện Hòa An ghi nhận tình trạng ông Mã Ngọc Long đã tự ý chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, với diện tích khoảng 4.000 m².

Quyết định số 2565/QĐ-XPVPHC ngày 24/8/2020 của UBND huyện Hòa An về xử phạt 30 triệu đồng đối với ông Mã Ngọc Long, xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai.

UBND huyện Hòa An (Cao Bằng) yêu cầu, trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày ban hành Quyết định), ông Mã Ngọc Long buộc phải tháo dỡ các công trình xây dựng tại khu đất vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Căn cứ vào biên bản làm việc của đoàn kiểm tra ngày 18/8/2020, ngày 24/8/2020, UBND huyện Hòa An (Cao Bằng) đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Mã Ngọc Long, xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng vì có hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Công trình nhà kho được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông Mã Ngọc Long, xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Áp dụng theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai, UBND huyện Hòa An (Cao Bằng) quyết định xử phạt ông Mã Ngọc Long với số tiền 30 triệu đồng. Yêu cầu, trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày ban hành Quyết định), ông Mã Ngọc Long buộc phải tháo dỡ các công trình xây dựng tại khu đất vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Sau thời gian 30 ngày, nếu ông Mã Ngọc Long không chấp hành theo quyết định xử phạt, UBND huyện Hòa An sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hùng