Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác 4 điểm mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát

Khoáng sản - Ngày đăng : 18:03, 26/08/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định số 1794/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản với 4 điểm mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Ảnh minh họa

4 điểm mỏ đá thuộc kế hoạch đấu giá lần này, gồm: Trại 8, tiểu khu Vườn Đào; Khu 1 tiểu khu Bó Bun; Khu 4 tiểu khu Bó Bun và khu 1 tiểu khu Vườn Đào, đều thuộc Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Các khu vực này nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng 2030 đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết 71/NQ-HĐND ngày 8/12/2017.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT là cơ quan thường trực lập, thông báo, bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tiếp nhận, xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, thông báo kết quả trúng đấu giá và trình phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư xác định giá khởi điểm, ước giá cho phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, số tiền đặt trước và tiêu chí về vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình UBND tỉnh phê duyệt. Lựa chọn và hợp đồng thuê tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm làm căn cứ pháp lý cho việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định. Đồng thời, tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư thăm dò, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng cường hiệu quả kinh tế, nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nguyễn Nga