Sơn La: Bổ sung 2 điểm mỏ vào quy hoạch khai thác khoáng sản

Khoáng sản - Ngày đăng : 10:49, 25/08/2020

(TN&MT) - HĐND tỉnh Sơn La vừa thông qua Nghị quyết số 214/NQ-HĐND, về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường đến năm 2020, định hướng 2030.

Ảnh minh họa

Theo đó, điều chỉnh định hướng thăm dò, khai thác giai đoạn 2021-2030 của 2 điểm mỏ đất sét gạch ngói, gồm: Điểm mỏ bản Bon (xã Mường Bon, huyện Mai Sơn), điều chỉnh trữ lượng quy hoạch từ 300.000m3 xuống 280.000m3; điểm mỏ bản Bắt (thị trấn và xã Sập Vạt, huyện Yên Châu) điều chỉnh từ 600.000m3 xuống 240.000m3.

Bổ sung danh mục 1 điểm mỏ đất sét gạch ngói tại bản Xum Côn, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã (quy hoạch trữ lượng 400.000m3); 1 điểm mỏ đá vôi tại bản Diệt, xã Tân Lang, huyện Phù Yên (quy hoạch trữ lượng 1 triệu m3).

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nguyễn Nga