Hà Nội công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Tài nguyên - Ngày đăng : 14:40, 20/08/2020

(TN&MT) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3632/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 21 TTHC lĩnh vực đất đai áp dụng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.
Danh mục 23 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và Chi nhánh tại quận, huyện, thị xã.      
UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Phạm Oanh