Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 ​​

Xã hội - Ngày đăng : 17:30, 18/08/2020

(TN&MT) - Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính (Tổng cục Quản lý đất đai) ban hành Thông báo số : 01/TB-TTĐGĐKĐĐC về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ (chi tiết theo tại Phụ lục số 02 đính kèm Thông báo này);

- Có lý lịch rõ ràng: theo mẫu khai lý lịch có xác nhận của chính quyền cấp xã nơi cư trú;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo (không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập), kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được phê duyệt của đơn vị.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nhu cầu tuyển dụng:

- Số lượng tuyển dụng: 26 người.

- Tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm công tác tại các vị trí việc làm tuyển dụng (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này).

3. Nội dung, hình thức tổ chức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

3.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

3.2. Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm làm việc của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức

4.1. Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ (chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm Thông báo này).

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải nộp kèm theo giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Bản nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động bản phô tô (Đối với vị trí dự tuyển yêu cầu kinh nghiệm công tác).

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời hạn 06 tháng (ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).

- 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng, bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email (nếu có) và danh mục hồ sơ.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Ứng viên không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 21/8/2020 đến hết 17h ngày 21/9/2020 (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính; Địa chỉ: Phòng 208, Trụ sở khu liên cơ Tổng cục Quản lý đất đai, số 9 ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.36291190.

6. Thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển

6.1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 9, tháng 10 năm 2020.

6.2. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng; không trả lại hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển nếu không trúng tuyển.

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của các vị trí việc làm tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính năm 2020 tại đây.

Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính