Đà Nẵng: Giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

Đất đai - Ngày đăng : 21:00, 16/08/2020

(TN&MT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các ban ngành liên quan sớm triển khai quyết định 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (đang được nhà nước cho thuế đất trực tiếp) phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do dịch Covid – 19.

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 sẽ được cục Thuế Đà Nẵng giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất mà các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp.

Đà Nẵng yêu cầu các ban ngành kịp thời giảm tiền thuê đất năm 2020 cho doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp thì chỉ giảm đối với phần đất thuê trực tiếp của Nhà nước, không áp dụng với các hoạt động sản xuất kinh doanh còn lại.

Doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị, hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ cần làm hồ sơ giảm tiền thuê đất gồm Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất thoe mẫu và quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thầm quyền (bản sao). Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác về hồ sơ, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, 7 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ số công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều giảm điểm so với cùng kỳ 2019. Theo cục Thống kê Đà Nẵng, 7 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp Đà Nẵng giảm 8,6%, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo giảm 7,7%, chỉ số tồn kho đến hết tháng 7 tăng 38,04%, chỉ số sử dụng lao động giảm 4,8%.

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, 7 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ số công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều giảm điểm so với cùng kỳ 2019

Dù tổng mức bản lẻ hàng hóa 7 tháng đầu năm ước đạt 32.135 tỷ đồng, chỉ giảm 1,5%, tuy nhiên, doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm sâu kéo theo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm sâu tới 9,7% (ước đạt 48.691 tỷ đồng). Doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 9.491 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ 2019. Tỷ lệ thành lập doanh nghiệp mới giảm 23,3% cả về vốn và số lượng.

 

Lan Anh