Hải Dương: Đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

Xã hội - Ngày đăng : 11:22, 15/08/2020

(TN&MT) - Vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản số 2953/UBND-VP về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương phấn đấu đạt mục tiêu phấn đấu đến ngày 20/8/2020 toàn tỉnh có 60% người dùng điện thoại thông minh cài ứng dụng Bluezone, hoặc tối thiểu xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố về số lượng người dân có thiết bị điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng Bluezone; góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước là khoảng 60% dân số trưởng thành (50 triệu người) cài đặt ứng dụng Bluezone vào ngày 20/8/2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, yêu cầu tất cả (100%) cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình có sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho người thân trong gia đình cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Hải Dương đang huy động tất cả hệ thống chính trị vào cuộc hướng dẫn người dân khai báo y tế

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn quản lý; chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ công tác ở các thôn, khu dân cư theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền tải về theo đường link: https://www.bluezone.gov.vn

Hải Dương đang thực hiện phương châm đi từ ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương và nghiêm túc tổ chức thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng quy định của ngành Y tế. Các Sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh báo cáo kết quả triển khai trước ngày 17/8/2020; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai trước 16h00 hàng ngày về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ Email: nguyenminhkha@haiduong.gov.vn, hoặc điện thoại: 0220.3897.353, 0904081819. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tin & ảnh: Phạm Hoàng