Sơn La: Thu nộp ngân sách hơn 187 tỷ đồng từ đấu giá đất

Đất đai - Ngày đăng : 21:21, 13/08/2020

(TN&MT) - Theo số liệu tổng hợp từ Sở TN&MT Sơn La, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 11,76ha đất; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 187 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu, năm 2020, tỉnh Sơn La dự kiến giao đất, đấu giá quyền sử dụng tại 155 khu đất, tổng diện tích 94,4ha.

Thực hiện nhiệm vụ trên, các huyện, thành phố đã thành lập Tổ công tác rà soát, xác định quỹ đất. Trên cơ sở các khu đất dự kiến tạo quỹ đất và quy hoạch chi tiết được phê duyệt, tổ công tác rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng khu cho phù hợp với quy hoạch của Luật Đất đai, Luật Xây dựng.

Kết quả, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng được 65,26/94,4ha, đạt 69,13% diện tích theo chỉ tiêu kế hoạch. Đã tổ chức đấu giá thành công 11,76ha, thu nộp ngân sách hơn 187 tỷ đồng.

Hiện, có 60 khu đất, diện tích 53,4ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng trước khi đấu giá.

24 khu đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp, xử lý theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, các huyện, thành phố và các đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng tài sản đang thực hiện theo phương án sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy định. 64 khu đất đang tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong năm 2020, thời gian tới, các huyện thành phố sẽ tiếp tục tập trung xây dựng phương án tổ chức đấu giá các khu đất đã hoàn thiện xong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật. Kịp thời bố trí vốn hoặc ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng để bồi thường về đất đai, tài sản cho các đối tượng bị ảnh hưởng; đồng thời, có vốn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác quỹ đất.

Sở TN&MT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở ngành đơn vị, tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt. Thường xuyên hướng dẫn các huyện thành phố hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, trình UBND tỉnh thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Hướng dẫn các huyện thành phố tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguyễn Nga