Đồng chí Nguyễn Văn Sửu được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của UBND TP Hà Nội

Trong nước - Ngày đăng : 08:30, 13/08/2020

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xem xét, thống nhất: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP.
Ngày 12/8, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 2804-TB/TU về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP, UBND TP và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP.
Theo Thông báo, căn cứ Quyết định số 2294-QĐNS/TW ngày 11/8/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và chức vụ trong Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội (nhiệm kỳ 2016 - 2021); Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội trong thời gian đồng chí Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thống nhất: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND TP, Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.
Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công đồng chí Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội.

Theo Kinhtedothi.vn