Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục tháo gỡ những bất cập về quy định tách thửa đất

Đất đai - Ngày đăng : 18:09, 12/08/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát và điều chỉnh những quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Người dân tự san lấp đất ruộng muối để phân lô bán nền tại huyện Long Điền

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 18 quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thay thế cho Quyết định số 23 ngày 15/9/2007). Theo đó, Quyết định này đã quy định mới chặt chẽ hơn những điều kiện để hoàn thành thủ tục tách thửa đất.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua, thị trường bất động sản ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra sôi động nên nhu cầu giao dịch quyền sử dụng đất tăng đột biến. Để đáp ứng nhu cầu giao dịch, nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng Quyết định số 23 chưa quy định quy mô diện tích tách thửa phải thực hiện lập dự án đầu tư; chưa quy định yếu tố quy hoạch khi tách thửa đất nông nghiệp để tách thửa đất nông nghiệp với quy mô lớn.

Khắc phục hạn chế này, Quyết định 18 có một số nội dung mới thay đổi so với Quyết định 23 khi quy định về quy mô, diện tích tách thửa phù hợp từng địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt phần là quy định tách thửa với quy mô diện tích đất lớn nhằm tránh việc lợi dụng quy định về tách thửa để phân lô, bán nền mà không lập dự án đầu tư phát triển nhà ở.

Tuy nhiên, theo kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp thì Quyết định số 18 đã làm phát sinh một số thủ tục hành chính đối với quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 3, điểm d khoản 1 Điều 4 và điểm a khoản 2 Điều 4, gây khó khăn cho nhu cầu tách thửa của người dân.

Cụ thể, tại điểm đ khoản 2 Điều 3 quy định về việc tiếp giáp với đường giao thông của các thửa đất sau khi tách thửa: Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu do Nhà nước quản lý. Trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa. Người sử dụng đất phải được UBND cấp huyện chấp thuận bản vẽ xin phép hình thành đường giao thông; việc cấp phép hình thành đường giao thông, thi công hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ với đường giao thông hiện hữu, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, được thực hiện trước khi lập thủ tục tách thửa.

Đối với điểm d khoản 1 Điều 4, quy định đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, theo đó, quy mô diện tích thửa đất có diện tích từ 500-2.000 m2 tại TP. Vũng Tàu và diện tích từ 1.000-5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, trước khi tách thửa theo quy định này thì người sử dụng đất phải lập phương án mặt bằng tách thửa được UBND cấp huyện chấp thuận. Đối với thửa có diện tích lớn hơn 2.000 m2 tại TP. Vũng Tàu và lớn hơn 5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trước khi tách thửa thì người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư. Điều này đã gây khó cho người dân có đất muốn tách thửa nhưng không có ý định đầu tư dự án…

Người dân xây dựng đường giao thông, thi công hạ tầng kỹ thuật không phép tại thị xã Phú Mỹ

Còn tại điểm a khoản 2 Điều 4, quy định với đất nông nghiệp, theo đó đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch sản xuất nông nghiệp thì các thửa đất sau khi tách có diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 500 m2 tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và trung tâm huyện Côn Đảo; không nhỏ hơn 1000 m2 tại địa bàn các xã còn lại. Riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa…

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi nhận được kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có Thông báo số 142 ngày 30/3/2020 về xử lý vướng mắc thủ tục tách thửa đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng áp dụng các quy định chưa phù hợp theo kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra.

Theo đó, khi chưa có quy định mới thì các trường hợp tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rại - Vũng Tàu theo nhu cầu của người dân vẫn được Sở TN&MT xem xét giải quyết bình thường và các trường hợp tác thửa được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 3, điểm d khoản 1 Điều 4 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 18 sẽ không phải thực hiện theo các điều khoản đã quy định.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đang tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18 và thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh… Đồng thời, Sở TN&MT cũng đã tổng hợp các ý kiến đóng góp của các Sở, ngành và các địa phương để hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi. Dự kiến trong quý III/2020 sẽ hoàn thiện dự thảo và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Linh Nga