Thanh Hóa: Thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 21:56, 07/08/2020

(TN&MT) - Cụm công nghiệp Thọ Nguyên thuộc xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định thành lập với vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Thọ Nguyên được quy hoạch trên diện tích khoảng 20 ha, phạm vi của khu đất được xác định tại các tờ bản đồ số 22, bản đồ địa chính xã Xuân Hồng. Với tổng mức vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, hoạt động với các ngành nghề đa dạng như: Cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến, nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giầy, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày...

Cụm công nghiệp Thọ Nguyên được thành lập với tổng mức vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Từ Quý III - Quý IV/2020: Hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; từ Quý IV/2020 - Quý I/2021: Hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án đầu tư và thẩm định thiết kế cơ sở; từ Quý I/2021 - Quý IV/2021: Hoàn thiện hồ sơ thuê đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quý IV/2021: Khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; từ Quý IV/2022: Hoàn thành đầu tư hạ tầng và kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động sau khi đã hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp).

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thọ Xuân và các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất trong phạm vi ranh giới Cụm công nghiệp Thọ Nguyên để triển khai các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai và sử dụng dịch vụ hạ tầng theo quy định của pháp luật.

Đức Duy