Mực nước tại các trạm trên dòng chính sông Mê Công vẫn ở mức thấp

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 18:40, 06/08/2020

(TN&MT) - Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết, trong tháng 7, lượng mưa trên hạ lưu vực sông Mê Công chỉ đạt khoảng 51% so với trung bình nhiều năm và vùng Trung - Nam Lào và Tây nguyên chỉ đạt khoảng 38%.

Mực nước tháng 7/2020 thấp hơn TBNN

Theo Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, tiếp theo tình hình mưa ít hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) kéo dài suốt mùa khô 2019-2020, từ cuối tháng 5/2020 trên Lưu vực sông Mê Công đã xuất hiện một số đợt mưa lớn. Tuy nhiên, tổng lượng mưa vùng Hạ lưu vực Mê Công vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm.

Lưu vực sông Mê Công

Do tình hình mưa ít, trong khi vùng thượng lưu mới trải qua một mùa khô hạn lịch sử nên khả năng các hồ chứa thượng nguồn vẫn tiếp tục tăng cường tích nước đầu mùa lũ dẫn đến dòng chảy trên dòng chính vẫn ở mức rất thấp.

Theo số liệu quan trắc tại trạm Chiềng Sẻn1, mực nước tháng 7/2020 hầu như không tăng và duy trì ở mức khoảng 3m, thấp hơn TBNN tới 2m và mức lũ cấp 1 gần 9m. Mực nước thực đo tuần cuối tháng 7/2020 thậm chí có lúc xuống thấp hơn mực nước cùng kỳ năm 2019.

Tương ứng, tổng lượng dòng chảy trong tháng 7 chỉ đạt khoảng 75% so với TBNN và lớn hơn so với cùng kỳ năm 2019 khoảng 29%, nhưng tuần cuối tháng 7 lại thấp hơn so với năm 2019.

“Do trên lưu vực sông Mê Công thuộc Lào và Thái Lan mưa ít kết hợp với dòng chảy từ Trung Quốc cũng ít hơn TBNN nên mực nước tại các trạm trên dòng chính sông Mê Công vẫn ở mức thấp” - Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam thông tin.

Theo số liệu quan trắc tại trạm Kra-chê, mực nước tháng 7/2020 hầu như không tăng và duy trì ở mức khoảng 8,8m, thấp hơn TBNN tới 4,5m và mức nước lũ cấp 1 tới gần 12 m. Mực nước thực đo tháng 7/2020 thậm chí còn thấp hơn mực nước cùng kỳ năm 2019.

Tương ứng, tổng lượng dòng chảy trong tháng 7 chỉ đạt khoảng 34% so với TBNN và 86% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tuần cuối tháng 7/2020 dòng chảy hầu như không thay đổi trong khi cùng kỳ năm 2019 tăng lên tương đối nhanh.

Chênh lệch (%) lượng mưa so với trung bình nhiều năm, tháng 7/2020

Cùng với xu thế mực nước ở thượng lưu, mực nước lớn nhất tháng 7/2020 tại trạm Tân Châu thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,8 m, xấp xỉ mực nước lớn nhất cùng kỳ năm 2019 và thấp hơn mức lũ cấp 1 khoảng 2,3m.

Do trên hạ lưu vực sông Mê Công mưa ít nên tổng lượng dòng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tháng 7/2020 chỉ đạt khoảng 54% của TBNN. Diễn biến dòng chảy qua hai trạm này hầu như không tăng, tuy nhiên vẫn lớn hơn dòng chảy cùng kỳ năm 2019.

Tài nguyên nước tại trạm Tân Châu, Châu Đốc nửa đầu tháng 8 không tăng

Qua quan trắc và dự báo, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nhận định, mưa trên Lưu vực sông Mê Công nửa đầu tháng 8/2020 sẽ duy trì ở mức xấp xỉ giá trị TBNN. Tuy nhiên, do lưu vực vừa trải qua một mùa hạn lịch sử, các hồ chứa vẫn tăng cường tích nước nên dòng chảy tới Đồng bằng sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc dự báo hầu như không tăng, duy trì ở mức 5000 m3/s. Tổng lượng dòng chảy qua hai trạm này trong nửa đầu tháng 8 cũng được dự báo vẫn sẽ ở mức rất thấp, dự kiến chỉ đạt khoảng 30% giá trị cùng kỳ của TBNN và thậm chí còn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 khoảng 44%.

Xuân Phương