Thanh Hóa: Chuyển đổi hơn 2000ha đất phục vụ các dự án

Đất đai - Ngày đăng : 10:08, 06/08/2020

(TN&MT) - Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng kinh tế của cả nước, HĐND tỉnh đã chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với tổng diện tích hơn 2.000ha.

6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vẫn đạt 3,7%, thấp hơn so với cùng kỳ nhưng là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu nhiều tác động nặng nề của dịch bệnh. Cơ cấu ngành trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực. Hoạt động đầu tư, kinh tế đối ngoại và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh.

Thanh Hóa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng kinh tế của cả nước

Đặc biệt, ngay sau khi Chính phủ công bố hết giãn cách xã hội, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, với 19 dự án có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 15 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 12,5 tỷ USD được ký biên bản ghi nhớ.

Trong 6 tháng đầu năm, đã thu hút 80 dự án đầu tư trực tiếp (9 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 7.583 tỷ đồng và 204,7 triệu USD. Thành lập mới 1.321 doanh nghiệp, với số vốn 14.256 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ về số doanh nghiệp và 24,2% về vốn đăng ký, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và thứ 7 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới.

Đón đầu xu hướng phát triển kinh tế với mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng kinh tế của cả nước,  Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa thứ 12, Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021, UBND tỉnh gửi Tờ trình số 71/TTr- UBND về việc đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 1 năm 2020 hơn 2.000ha đất.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung 249 công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2020 với diện tích 1.610,49ha.

Tại tờ trình này, UBND tỉnh đề nghị HĐND chấp thuận thu hồi 833,31ha đất để thực hiện 37 công trình, dự án đất đô thị, khu đô thị mới, thu hồi 263,65ha để thực hiện 75 công trình, dự án đất ở nông thôn và thu hồi 216,37ha để thực hiện 44 công trình, dự án đường giao thông,...

Cũng tại Tờ trình này, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép bổ sung chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện 238 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đợt 1, năm 2020 với diện tích 390,718ha đất lúa và 1,310ha đất rừng phòng hộ,…

Thanh Hóa chuyển hàng nghìn héc-ta đất nông nghiệp phục vụ các dự án

Trong đó, chuyển mục đích 64,591ha đất lúa để thực hiện 14 công trình, dự án khu đô thị, dân cư đô thị, 184,720ha đất trồng lúa để thực hiện 70 công trình, dự án Khu dân cư nông thôn, 1,158ha đất trồng lúa để thực hiện 2 công trình, dự án cụm công nghiệp và 51,202ha đất lúa để thực hiện 32 công trình, dự án đường giao thông,…

Ngoài ra, đề nghị chấp thuận chủ trương bổ sung chuyển mục đích sử dụng 56,51ha rừng sản xuất và 9,7ha rừng phòng hộ để thực hiện 21 công trình, dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh dự án Khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn đã được HĐND chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất năm 2019 tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 04/04/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, điều chỉnh dự án Khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn diện tích 521,59ha thành 3 dự án: Dự án Khu đô thị Quảng trường biển Sầm Sơn tại phường Trung Sơn và phường Quảng Cư (TP. Sầm Sơn) với diện tích 65,63ha; dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam Sông Mã (TP. Sầm Sơn) tại phường Trung Sơn, Quảng Châu, Quảng Tiến với diện tích 193,35ha; và dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Sông Đơ tại phường Quảng Châu, Trường Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn với diện tích 262,68ha.

 

Thanh Tâm