Yên Bái: Chính thức đưa hệ thống quan trắc tự động đi vào hoạt động

Môi trường - Ngày đăng : 09:31, 05/08/2020

(TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trong tháng 6/2020, Sở TN&MT đã lắp đặt 1 trạm tiếp nhận số liệu quan trắc tự động (trước đây việc tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động thực hiện trên cơ sở hạ tầng của Tổng cục Môi trường). Trạm tiếp nhận giúp kết nối hệ thống quan trắc tự động từ hai nhà máy xi măng trên địa bàn, chính thức đưa hệ thống quan trắc tự động đi vào hoạt động tại tỉnh Yên Bái.

Sở TN&MT đã lắp đặt 1 trạm tiếp nhận số liệu quan trắc tự động, chính thức đưa hệ thống này đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh

Hệ thống quan trắc tự động được lắp đặt tại một số cơ sở có lượng nước thải, khí thải phát sinh lớn. Hiện tại, Yên Bái có Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục truyền số liệu trực tiếp cho Sở TN&MT giúp cơ quan chức năng cập nhật liên tục các thông số như: Khói, bụi, nhiệt độ…tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, giám sát trong lĩnh vực môi trường.

Ông Nguyễn Văn Đức - Giám đốc Nhà máy Xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết: Thiết bị quan trắc tự động đã được nhà máy hoàn thành việc lắp đặt vào đầu tháng 6/2018 và đã cho vận hành nội bộ để có thể kiểm soát một số thông số như: Bụi, khói, nhiệt độ…Thiết bị này được lắp đặt theo công nghệ chuẩn Châu Âu với tổng kinh phí 1,7 tỷ.

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục truyền dữ liệu về Sở TN&MT

“Tới thời điểm hiện tại hệ thống quan trắc tự động của nhà máy đã được lắp đặt và kết nối trực tiếp với Sở TN&MT tỉnh Yên Bái. Từ khi hệ thống quan trắc được vận hành, hoạt động sản xuất diễn ra tốt hơn, yên tâm hơn. Bởi khi một số thông số vượt ngưỡng cho phép hệ thống sẽ tự động báo hiệu, đặc biệt khi nồng độ CO vượt ngưỡng lò sẽ rất khó cháy. Nhờ vậy, chúng tôi yên tâm sản xuất không còn lo ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời, tại 3 vị trí của ống khói nhà máy cũng đã lắp đặt hệ thống camera để kiểm soát, tất cả hệ thống này đều được Sở TN&MT theo dõi trực tiếp”, ông Nguyễn Văn Đức thông tin.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình cũng hoàn thành hệ thống quan trắc môi trường tự động và đi vào hoạt động.

Theo lãnh đạo nhà máy, tới thời điểm điện tại, hệ thống quan trắc tự động đã và đang hoạt động tốt, ổn định và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu liên tục, trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Yên Bái. Hệ thống quan trắc khí thải tự động lò nung bắt đầu hoạt động vào tháng 6/2019. Hệ thống quan trắc khí thải tự động đối với 3 ống khói (ống khói công đoạn nghiền xi măng, ống khói công đoạn nghiền than, ống khói công đoạn làm mát clinker) bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2019.

Hệ thống quan trắc khí thải tự động giúp nhà máy kiểm soát tốt hơn quá trình nung luyện góp phần giảm tiêu hao năng lượng. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc khí thải tự động đã giúp tăng cường năng lực cảnh báo và giám sát quá trình phát sinh bụi, khí thải ra môi trường, luôn đảm bảo trong quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Hệ thống này giúp các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động tốt hơn, dễ dàng kiểm soát ô nhiễm môi trường

Trong tháng 02/2020, Sở TN&MT đã mời các chuyên gia của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc và tổ chức kiểm tra, đánh giá đối với hệ thống quan trắc tự động của Nhà máy xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình. Qua kiểm tra đã hướng dẫn, đôn đốc công ty khắc phục và hoàn thiện hệ thống. Sau khi hoàn thành việc lắp đặt hai công ty đã báo cáo hoàn thiện toàn bộ hệ thống trong tháng 7/2020.

Ông Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho rằng: “Việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại hai nhà máy này đang hoạt động tương đối ổn định, đây là công cụ rất hữu hiệu để thực hiện việc theo dõi, quản lý giám sát của cơ quan quản lý”.

Hiện nay, ngoài hai nhà máy xi măng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động bụi và khí thải, Sở TN&MT đang yêu cầu các đơn vị rà soát báo cáo lượng nước thải, khí thải phát sinh yêu cầu đối tượng thuộc diện phải lắp đặt thực hiện lắp đặt quan trắc tự động liên tục theo quy định.

“Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục lập dự án đầu tư hệ thống trạm quan trắc tự động môi trường không khí, nước mặt tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Khi triển khai dự án, Sở TN&MT sẽ thực hiện lắp đặt và truyền số liệu từ các trạm quan trắc để theo dõi tình hình môi trường không khí, môi trường nước. Từ đó, đưa ra cảnh báo mức độ ô nhiễm và đề xuất với UBND tỉnh để có các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh”, ông Hà Mạnh Cường

nói.

Thanh Ngà