Tuổi trẻ Petrolimex thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 10:07, 02/08/2020

(TN&MT) - Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã thể hiện tầm nhìn có tính nguyên tắc, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Những quan điểm, đường lối của Đảng luôn đúng đắn, lãnh đạo đất nước ta vượt qua mọi khó khăn thử thách và dành nhiều thắng lợi to lớn. Trong quá trình phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên, giáo dục, bồi dưỡng tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng và đất nước.

Lãnh đạo Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương và Thành đoàn Hà Nội thăm gian hàng của ĐTN Petrolimex tại Hội chợ triển khai cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng bộ Petrolimex) trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, có chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ trong toàn Tập đoàn. Đảng bộ Petrolimex đã lãnh đạo Tập đoàn luôn giữ được sự đoàn kết và có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 26.000 lao động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa. Đối với thanh niên, Đảng bộ Petrolimex luôn quan tâm, ghi nhận, tạo điều kiện để thanh niên được rèn luyện, cống hiến, là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng.

Để thể hiện niềm tin, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ đối với thanh niên, trong những năm vừa qua Đoàn thanh niên đã luôn cố gắng rèn luyện, trau dồi kiến thức, tích cực phát huy sức trẻ, hăng say lao động sản xuất, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ mà cấp ủy, lãnh đạo đơn vị giao. Đoàn thanh niên đã không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chủ động đăng ký thực hiện các phần việc mới, các công trình do thanh niên đảm nhận đều phát huy được hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Các phong trào, hoạt động của Đoàn luôn hướng tới cộng đồng và gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, quy mô phát động trong toàn ngành tiêu biểu như hoạt động hiến máu tình nguyện, phòng chào chống rác thải nhựa, phong trào thanh niên tham gia bảo vệ thương hiệu Petrolimex, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào khi gặp thiên tai, tặng quà trẻ em nghèo vượt khó…

Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng nói chung và tại Petrolimex nói riêng. Đại hội là dịp để lớp lớp các thế hệ thanh niên Petrolimex thể hiện và khẳng định niềm tin với Đảng thông qua hành động cụ thể và thiết thực. Đặc biệt, trước những đòi hỏi ngày càng cao nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, làm chủ cộng nghệ mới, thanh niên cần tăng cường học hỏi, rèn luyện bản lĩnh, thúc đẩy sáng tạo, ý thức trách nhiệm, hăng say lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn.

Trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở Đoàn sẽ tiếp tục chủ động xây dựng chương trình công tác gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, đơn vị, truyền thống Petrolimex. Tích cực đóng góp nhiều ý tưởng, sáng chế, sáng kiến, đăng ký, đảm nhận công trình phần việc thanh niên. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ tự thân và tự hào của tổ chức Đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang gần 65 năm xây dựng và phát triển, Đoàn thanh niên Petrolimex bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình sẽ phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, xung kích, đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn; cụ thể hóa quyết tâm của tuổi trẻ bằng kết quả lao động, các phong trào tình nguyện thiết thực. Luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, tin tưởng tuyệt đối đường lối lãnh đạo của Đảng và lãnh đạo Tập đoàn. Tích cực đóng góp vào việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu Petrolimex, vì một Petrolimex - để tiến xa hơn.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Đoàn Thanh niên tham gia giới thiệu một số sản phẩm tại hội chợ của đơn vị thành viên

Đoàn Thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Lễ gắn biển công trình "Cửa hàng Xăng dầu thanh niên"

Tặng quà trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn

PV