TP.HCM: 10 quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại các quận huyện

Đất đai - Ngày đăng : 17:30, 24/07/2020

(TN&MT) – UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND các quận, huyện.

Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ tại UBND quận 12

Theo đó, 10 quy trình nội bộ gồm: Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ; cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ; cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến, công trình theo tuyến trong đô thị, công trình tín ngưỡng, công trình quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).

Đồng thời, cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình còn lại không theo tuyến không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM; công trình tín ngưỡng, công trình quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).

Ngoài ra, các quy trình thủ tục còn có cấp lại Giấy phép xây dựng; gia hạn Giấy phép xây dựng; cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời; điều chỉnh Giấy phép xây dựng; cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận, huyện.

Theo UBND TP.HCM, các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan đơn vị khi thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: Tuân thủ quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không được tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định pháp luật.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động theo quy định pháp luật.

 

Nguyễn Quỳnh