Tổng cục Quản lý đất đai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 19:35, 16/07/2020

(TN&MT) - Ngày 16/7/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các Vụ chức năng Bộ TN&MT, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Báo cáo tại Hội nghị, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ TN&MT, Tổng cục đã nỗ lực, tập trung khắc phục những khó khăn và có những giải pháp để triển khai có hiệu quả Chương trình công tác của Chính phủ và của Bộ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung 6 tháng đầu năm của Bộ TN&MT, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Tổng cục đã hoàn thành công tác tổng kết và xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và hoàn thành trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có văn bản thống nhất việc rút dự án Luật ra khỏi Chương trình và không trình dự thảo Nghị quyết nêu trên và đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất nội dung sửa đổi bảo đảm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, Bộ Chính trị.

Thực hiện Chương trình Công tác của Ban Cán sự Đảng Bộ và chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch để thực hiện việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn thiện hồ sơ trình UBTVQH để báo cáo Quốc hội về giải quyết vướng mắc về đất quốc phòng.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về xây dựng các Nghị định của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2020 Tổng cục đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các Nghị định, gồm: Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai; Nghị định quy định về khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp; Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Tổng cục đã tổ chức thực hiện hoàn thành và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu Bộ yêu cầu các địa phương đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất nhằm chuẩn bị đủ quỹ đất thu hút đón làn sóng chuyển dịch đầu tư sau đại dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 11 ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Tổng cục đã hoàn thành công tác tổng hợp, đề xuất và trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và tăng chỉ tiêu sử dụng đất ở tại đô thị cho một số tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Tổng cục cũng đã kịp thời tham mưu Bộ đề xuất, báo cáo Chính phủ để xem xét ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt.

Về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, để tháo gỡ các khó khăn cho các địa phương liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, Tổng cục đã tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong đó đã cơ bản tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc về thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu dự án có sử dụng đất.

Đồng thời, Tổng cục đã tham mưu Bộ kiến nghị Chính phủ đưa vào Nghị quyết để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư công nằm trong danh mục các công trình, dự án kèm theo quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, đã có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ mà phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên…

Quang cảnh Hội nghị

Ngoài ra, về các công tác như: công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thống kê, kiểm kê đất đai, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý và sử dụng đất; Công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, khoa học và hợp tác quốc tế; dữ liệu thông tin đất đai; điều tra, đánh giá đất đai; nghiên cứu đất đai và kiểm tra sản phẩm địa chính đều đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính

Cũng theo bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ để rà soát, chỉnh lý các Nghị định đang trình Chính phủ xem xét, ban hành; Tổ chức thực hiện theo kế hoạch các nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương, trình Ban cán sự đảng Chính phủ vào tháng 10 và trình Bộ Chính trị vào tháng 12 năm 2020.

Hoàn thành và trình Bộ trưởng ban hành 02 Thông tư phục vụ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Về các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, Tổng cục sẽ tổ chức triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh;

Tiếp tục tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo đề xuất của các địa phương có phát sinh nhu cầu cấp thiết sử dụng đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện cho giai đoạn 2021-2030 và tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Tổ chức chỉ đạo các địa phương quyết liệt triển khai hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc giới, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp đối với phần đất giữ lại. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh.

Ngoài ra, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc áp dụng khung giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024. Tổ chức thực hiện thẩm tra Khung Chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo phương án điều chỉnh được Bộ duyệt.

Ghi nhận và chúc mừng các kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai trong 6 tháng đầu năm 2020, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng, để hoàn thành tốt Chương trình công tác trong các tháng cuối năm 2020, Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục cần nêu cao tình thần trách nhiệm, quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; nâng cao tính chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công việc theo kế hoạch đã đề ra; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai các dự án, đề án nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020.

Đặc biệt cần nghiên cứu, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI ngày 31 tháng 10 năm 2012; tổ chức tổng kết thi hành Luật đất đai 2013, trên cơ các kiến nghị, các định hướng đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, làm căn cứ để sửa đổi toàn diện Luật Đất đai năm 2013.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục cần chủ động phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình thực tiễn, các khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo đề xuất Lãnh đạo Bộ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tập trung triển khai Đề án tăng cường quản lý đố́i với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; Đề án Hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận cho các huyện biên giới…

Ngoài ra, chủ động phối hợp với các địa phương để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án; giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Minh Ngân, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cảm ơn Thứ trưởng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với lĩnh vực đất đai, đồng hành cùng Tổng cục Quản lý đất đai vượt qua những khó khăn, vướng mắc và thách thức. Tổng cục trưởng cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ chức năng trực thuộc Bộ để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trường Giang - Hoàng Minh