Khiếu nại bồi thường sau thu hồi đất tại Gia Lai: Đề xuất thanh tra trách nhiệm Chủ tịch huyện Chư Sê

Đất đai - Ngày đăng : 19:33, 16/07/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa có Văn bản hỏa tốc số 1470 gửi Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thanh tra trách nhiệm người đứng đầu UBND huyện Chư Sê (Gia Lai).

Nhiều người dân tập trung tại trụ sở tiếp dân huyện Chư Sê để đòi giải quyết bồi thường, hỗ trợ sau khi bị thu hồi đất

Theo Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ hồ sơ vụ khiếu kiện kéo dài ở huyện Chư Sê và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Thông báo số 71 để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thanh tra trách nhiệm người đứng đầu UBND huyện Chư Sê.

Thành phần Đoàn thanh tra gồm: Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, 01 lãnh đạo Thanh tra tỉnh Gia Lai làm Phó đoàn, 2-3 thành viên Đoàn là công chức Thanh tra Sở Nội vụ (dự kiến thời gian thực hiện thanh tra kết thúc trước ngày 23/7/2020). UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Thanh tra tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, đề xuất dự thảo Quyết định thanh tra về UBND tỉnh.

Trước đó, như Báo điện tử TN&MT đã thông tin, mặc dù UBND tỉnh Gia Lai đã nhiều lần chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài của người dân huyện Chư Sê liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng tại dự án thu hồi 23,4 ha đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai, dự án Khu trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê. Nhưng, huyện Chư Sê không thực hiện.

Thông báo số 71 của UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Chư Sê tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm 2 vụ việc trên trước ngày 10/7/2020. Hết thời gian này, nếu UBND huyện Chư Sê không giải quyết dứt điểm, thì tỉnh Gia Lai sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu. 

Đến nay, UBND huyện Chư Sê vẫn chưa giải quyết xong việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại 2 dự án trên, dẫn đến nhiều người dân có đất bị thu hồi vẫn liên tục tìm đến ngành chức năng tỉnh Gia Lai để khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, đòi bồi thường, tạo điểm nóng trong dân cư.

Quế Mai