Công nhận đất ở trước 1980 ở Hà Tĩnh: Nhiều “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Đất đai - Ngày đăng : 08:07, 10/07/2020

(TN&MT) - Ngày 9/7, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã tiến hành phiên chất vấn tại hội trường về những vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm. Ông Hồ Huy Thành- Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh đã đăng đàn trả lời chất vấn.

Ông Hồ Huy Thành đã trả lời các vấn đề: Công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ơ trước ngày 18/12/1980 theo Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh; Việc xử lý các khu đất và tài sản gắn liền trên đất đã thu hồi và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý; Giải pháp quản lý khai thác khoáng sản…

Ông Hồ Huy Thành- Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh trả lời chất vấn

Liên quan đến công nhận lại đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 theo Quyết định 2443/QĐ-UBND, Giám đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành cho biết: Đến thời điểm 30/6/2020, Hà Tĩnh đã lập hồ sơ 27.228 thửa/47.535 thửa có nhu cầu công nhận lại đất ở (đạt 57,3% so với nhu cầu). Trong đó, UBND cấp xã hoàn thành xét duyệt 18.317 thửa (đạt 67,3% so với hồ sơ kê khai và 38,5% so với nhu cầu); UBND cấp huyện đã quyết định công nhận lại 4.915 thửa (đạt 10,3% so với nhu cầu). Như vậy, kết quả đạt được vẫn ở mức thấp, đơn vị đạt tỷ lệ cao nhất là thị xã Hồng Lĩnh 63%, thấp nhất huyện Can Lộc 1,6%, riêng huyện Vũ Quang không ký GCNQSD đất nào.

Theo đó, nguyên nhân được chỉ ra và được nhiều đại biểu đồng tình: Trách nhiệm, thẩm quyền chính vẫn nằm ở huyện và xã. Tuy nhiên, công tác thẩm định ở cấp huyện, xã kéo dài, thiếu quyết liệt trong thực hiện; Bên cạnh đó, một số địa phương vẫn coi đây là nhiệm vụ của ngành TN&MT nên dù Sở TN&MT đã đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện nhưng vẫn chưa được thực hiện đầy đủ…

Hạn mức thời gian thực hiện của Quyết định 2443/QĐ-UBND tỉnh là đến hết năm 2020. Tuy nhiên, theo giải thích của Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh, đó là thời hạn tỉnh đặt ra để triển khai, còn khi người dân có nhu cầu vẫn phải tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật đất đai.

Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân, người đứng đầu ngành TN&MT nhấn mạnh: Phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và giám sát của HĐND, UBMTTQ đối với UBND cùng cấp huyện, xã; tập trung chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, đăng ký nhu cầu công nhận lại đất ở; tổ chức xét duyệt, lập hồ sơ cho các trường hợp đủ điều kiện trình UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Tổ thẩm định cấp huyện phải khắc phục tồn tại, kịp thời thẩm định hồ sơ do cấp xã chuyển đến; Bố trí cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đến tận địa bàn xã, kịp thời hướng dẫn để giải quyết những vướng mắc tồn tại.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng chỉ ra những tình huống phát sinh, gây “nghẽn” trong quá trình thực hiện thẩm định để được công nhận đất ở trước năm 1980, “tư lệnh” ngành TN&MT Hà Tĩnh tiếp thu những ý kiến để nghiên cứu bổ sung giải pháp một cách cụ thể hơn. Ngoài ra, sẽ tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành quy định để thay thế nội dung Quyết định 2443/2018/QĐ-UBND.

Liên quan đến việc xử lý các khu đất và tài sản gắn liền trên đất đã thu hồi và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý ; Việc đấu giá mỏ vật liệu xây dựng không đủ đáp ứng nhu cầu đã được người đứng đầu ngành TN&MT Hà Tĩnh trả lời rõ nguyên nhân trước những câu hỏi chất vấn của đại biểu, đồng thời đưa ra những quan điểm, giải pháp để kịp thời tháo tháo gỡ và sử dụng có hiệu quả đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Đức Cảnh